Krychle 7

Kolik % objemu krychle, jejíž hrana je 6m dlouhá, tvoří objem koule vepsané do této krychle?

Výsledek

p =  52.36 %

Řešení:

Textové řešení p =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty. Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Další podobné příklady:

 1. Zmenšení krychle
  cubes Vypočtěte, o kolik % se zmenší objem krychle, zmenší-li se délka všech hran o 10%.
 2. Krychle rohy
  2cube Z dřevěných krychle o hraně 63 cm bylo v 3 rozích odříznuté krychle s hranou 9 cm. Nejvíce kolik krychlí s hranou 9 cm se dá z dané kostky ještě odříznout?
 3. Rohy krychle
  polyhedra-truncated-cube Z krychle o hraně 5 cm odřízneme všechny vrcholy tak, že každá rovina řezu protíná hrany 1 cm od nejbližšího vrcholu. Kolik hran bude mít toto těleso?
 4. Koule a krychle
  koule_krychle_1 Kolik % povrchu koule o poloměru 12cm tvoří povrch krychle vepsané do této koule?
 5. Soustruh
  SPHERE Z krychle o hraně délky 8cm byla vysoustružena koule s co největším poloměrem. Vypočítej objem krychle, koule a procento odpadu při soustružení.
 6. Plynojem
  gas_holder Plynojem má tvar koule o průměru 21 m. Kolik m3 plynu se do něj vejde?
 7. Půjčka
  test_5 Půjčím si 25000 Kč na 6,9% . Splácím 500 kč za měsíc. Kolik zaplatím a za jakou dobu?
 8. Knihovna 2
  books_20 60 procent návštěvníků knihovny si půjčuje detektivky nebo scifi a nic jiného, jedna pětina pouze klasickou literaturu a jedna desetina pouze literaturu faktu. Ostatní návštěvníci knihovny si půjčují jen poezii. V září si klasickou literaturu vypůjčilo 16
 9. Míčky
  balls_1 Míčky na stolní tenis mají průměr přibližně 3.7 cm. Prodávají se v krabičkách po 5 kusech: každá krabička má tvar kvádru se čtvercovou podstavou. Míčky se dotýkají stěn krabičky. Vypočítej, jaká část vnitřního objemu krabičky je vyplněna míčky.
 10. Řezy kužele
  kuzel_rezy Kužel s poloměrem podstavy 15 cm a výškou 20 cm rozdělíme rovinami rovnoběžnými s podstavou na tři tělesa. Roviny rozdělí výšku kužele na tři stejné části. Určete poměr objemů největšího a nejmenšího vzniklého tělesa.
 11. Kulová úseč
  circular_segment_1 Kulová úseč výšky h=2 má objem V=157. Určete poloměr koule, jejíž částí je daná táto úseč.
 12. Čtyrstěn
  tetrahedron (1) Vypočtěte výšku a objem pravidelného čtyřstěnu, jehož hrana má délku 20 cm.
 13. Speedometer
  lotus Jozef čte z rychloměru automobilu rychlost 89 km/h. Je to s přesností na 3.4%. Jaká je maximální možná chyba?
 14. Původní cena
  sale_1 Zboží, jehož původní cena byla 1200 kč, bylo dvakrát zlevněno. Nejprve o 15%, později o 10% z nové ceny. Určete konečnou cenu zboží a počet procent, o něž bylo zboží celkem zlevněno.
 15. Město
  city_1 Koncem roku 2010 mělo určité město 530000 obyvatel. Každý rok se počet obyvatel zvětší o 2.5%. Jaký bude počet obyvatel koncem roku 2017?
 16. Plány patří do socialismu
  Brezhnev Měsíční plán výroby dvou podniků činil dohromady 360 strojů. Když první podnik splnil svůj plán na 105% a druhý na 117%, vyrobily oba podniky dohromady 402 strojů. Určete původní měsíční plány obou podniků.
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?