Úhel

Narysuj úhel |∠ ABC| = 160° a sestrojí jeho osu. Jakou velikost má úhel, který svírá osa úhlu s ramenem úhlu?

Výsledek

x =  80 °

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Přímky
  kruh.JPG Narýsuj 2 přímky c, d tak že c||d. Na přímce c vyznač body A , B, bodem A ved kolmici n k přímce c, bodem B ved kolmici m k přímce c.
 2. Velikostí úhlů
  triangle_1111_1 V trojúhelníku ABC je poměr velikostí úhlů a: b = 4: 5. Úhel c má velikost 36°. Jakou velikost mají úhly a, b?
 3. Sousední
  graph K úhlu 131° určete velikost sousedního úhlu.
 4. Úhly
  triangle V trojúhelníku má jeden vnější úhel velikost 109°24' a jeden vnitřní úhel 103°30'. Vypočítejte ostatní vnitřní úhly trojúhelníku.
 5. Uhly
  fun1 Které z daných úhlů jsou tupé?
 6. Otáčecí věž
  veza Půdorys otáčecí věže nacházející se v centru města představuje pravidelný mnohoúhelník. Pokud se věž otočí o 13.846° kolem svého středu, vypadá zboku stejně. Tvým úkolem je vypočítat, minimálně kolik vrcholů může mít půdorys věže?
 7. Trojúhelník
  triangles Výpočtem over zda se dá trojúhelník ABC sestrojit, pokud a=9 cm, b=2 cm, c=9 cm.
 8. Na farmě
  farm Na farmě vzali z 13 hektarů 169 tun brambor. Kolik tun brambor vzali z jednoho hektaru?
 9. Doktoři
  cvach1 Ve městě pracuje 56 lékařů. Město má 44688 občanů. Kolik občanů připadá na jednoho lékaře?
 10. Dělení
  divide 5040:5= 5040:10=
 11. Známka z matematiky
  prezident Ve 3A je 27 žáků. Jedna tretina dostala dvojku z matematiky a zbytek dostal jedničku. Kolik žáků dostalo dvojku z matematiky?
 12. Výsledek
  dice_2 Kolikrát zmenšim číslo 2304, aby výsledek byl 32?
 13. Deset zlomků
  tenfrac Napište deset zlomků mezi 1/3 a 2/3
 14. Farma
  krava_2 Zemědělské družstvo (farma) vyprodukovalo za 5 dnů 4290 litrů mléka. Čím překročili plán o 220 l. Kolik litrů mléka denně mělo podle plánu vyprodukovat?
 15. Koláče
  cookies Na stole bylo 56 koláčů. Když Petr odešel domů, zůstalo jich 8-krát méně. Kolik koláčů zůstalo?
 16. Most
  most_1 1/8 mostu stojí 66448 Kč. Kolik stojí jeden?
 17. Neznámé číslo
  numbs_2 číslo x - dvojnásobek zvětšený o 7 je 31. Napiš zápis a vypočítej rovnici.