Zvieratá

Gepard uběhne 150 m za 5 sekund, orel dosahuje rychlosti až 230 km/h, delfín uplave za minutu až 1,2 km. Které zvíře je nejrychlejší a které nejpomalejší? Výsledky uveď v metrech za sekundu (m/s).

Výsledek

g =  30 m/s
o =  63.889 m/s
d =  20 m/s

Řešení:

Textové řešení g =
Textové řešení o =
Textové řešení d =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

2 komentáře:
#1
Mo-radce
delfin  < gepard < orel . poradi rychlosti

1 rok  2 Likes
#2
Žák
děkuju moc za pomoc :)

avatar

K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Sekundy - vteřiny
  clocks_7 1000000 sekund. Kolik je to dní?
 2. Rychlost - jeřáb
  crane_1 Jeřáb v montážní hale popojede za 1 1/4 minuty o 22,5m. Jakou rychlostí se pohybuje, jde-li o rovnoměrný pohyb?
 3. Rychlost 8
  car_20 Auto jede rychlostí 20m/s, jakou jede rychlostí km/h?
 4. Vítr
  city_4 Když se řekne, že vítr fouká 25m/s, kolik fouká km/h?
 5. Lišty
  ruler_4 Na stěnu výstavního sálu , která má délku 39 m a 40 cm, má truhlář připevnit lišty k zavěšovaní obrazů . Délka jedné lišty je 2 m . Bude truhláři stačit 22 lišt ?
 6. Přímé úměry
  direct_relationship z daných námětů sestav příklady přímé úměry: počet dělníků, počet výrobků, čas na jeden výrobek, počet pracovních hodin, výše výdělku.
 7. Číslo
  numbers_33 Které číslo zvětšené o tři se rovná svému trojnásobku?
 8. Sedminásobek
  num_3 Sedminásobek čísla zmenšeného o 3 je tak velký jako trojnásobek téhož čísla zvětšeného o 7. Které číslo má tuto vlastnost?
 9. Představení
  clocks_6 Divadelní představení začalo v 19.30 trvalo 2krát 3čtvrtě hodiny s jednou 20min. přestávkou. V kolik hod. byl konec představení?
 10. Výsledný objem
  water3_2 Jaký bude výsledný objem V, smícháme-li kapaliny o objemech 3hl a 200 dm krychlových A) V=0,32 m krychlových B)V=0,50 m krychlových C)V=23hl D)V=5m krychlových
 11. Co je více?
  weight Co je více? Doplň znaménka rovnosti či nerovnosti: 12 000mg ? 0,12kg 12t ? 0,12kg 14kg ? 0,014t 423mg ? 0,423kg 12,3g ? 0,001 23kg 89g ? 89 000kg
 12. Řepka
  repka V zemědělském družstvu sklidili z 525 arů řepku, z níž získali 5,6 tun semen. Vypočítaj hektarový výnos řepky.
 13. Hektolitre
  lahev V obchodě měli 3hl vody. Kolik je to litrových láhví?
 14. Porovnej
  nevim.JPG Co je větší? ?
 15. Táboř 4
  children_10 Na táboře šla jednoho dne polovina chlapců na výlet, třetina se šla koupat a 17 chlapců mělo různé služby v táboře. Kolik chlapců bylo celkem na táboře? Kolik chlapců bylo na výletě a kolik se jich koupalo?
 16. Na tisíciny
  approx Následující čísla zaokrouhli na tisíciny:
 17. Tři listy
  books_26 Z knihy vypadli tři za sebou následující listy. Součet čísel na stranách vypadnutých listů je 273. Jaké číslo má poslední strana vypadnutých listů?