Variace - druhé třídy

řešte rovnici:

V(2, x+2)=90

Výsledek

x =  8

Řešení:

Textové řešení x =

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Chceš si dát spočítat kombinační číslo? Viz také naši kalkulačku variací. Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Variace - druhé třídy - II
  fun2_4 řešte rovnici: V(2, x+8)=72
 2. Variace 4/2
  pantagram_1 Určete počet prvků jestliže je počet variací čtvrté třídy bez opakování 3422-krát větší než počet variací druhé třídy bez opakování.
 3. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 4. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 5. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 16. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 6. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 7. Co je P
  eq2_12 PP plus P x P plus P = 160
 8. Trouby
  pipes_1 Železné trubky ve skladu se ukládají do vrstev tak, že roury každé vrchní vrstvy zapadají do mezer spodní vrstvy. Do kolika vrstev se uloží 60 trubek, pokud nejsvrchnější vrstva má 10 trubek? Kolik trubek má nejspodnější vrstva?
 9. Kino 4
  cinema_2 V kině je 1656 sedadel, v poslední řadě je 105 sedadel, v každé další je o 3 sedadla méně. Kolik je řad celkem v kině?
 10. Soustava
  parabol_1 Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 11. Rovnica - počet korenu
  photomath Dosaď postupně čísla /0,1,2,3/ do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 12. Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice ? má kořeny x1 = -97 a x2 = -20. Vypočítejte koeficienty b a c.
 13. Rovnice s absolutní hodnotou
  abs_graph Kolik řešení má rovnice ? v oboru reálných čísel?
 14. Hra o body
  men Petr získal při hře 18 bodů, Jirka polovinu, Roman získal o 3 body méně než Petr a Zdeněk o bod méně než Jirka. Zjisti, kolik bodů získal Zdeněk.
 15. Loptová hra
  lopta_3 Richard, Denis a Denisa vstřelili spolu 932 branek. Denis vstřelil o 4 branky více než Denisa, ale Denis vstřelil o 24 branek méně než Richard. Určete počet branek u každého hráče.
 16. Asymptota
  asymptote Určite vertikálnu asymptotu funkcie ?.
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?