Pšenice

Na poli tvaru obdélníku o rozměrech 1327 m a 740 m se urodilo loni 5155 q pšenice. (1 q = 1 metrický cent = 100 kg). Během roku bylo nutné opravit potrubí a proto se udělal výkop široký 5 metrů rovnoběžně se stranou pole 740 m, na kterém se nebude dát nic pěstovat. O kolik procent se dá očekávat snížení úrody v dalším roce?

Výsledek

p =  0.38 %

Řešení:

Textové řešení p =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Chcete proměnit jednotku hmostnosti? Chcete proměnit jednotku plochy?

Další podobné příklady:

 1. Povrch jehlanu 2
  jehlan3_1 Jehlan má podstavu tvaru obdélníku s rozměry a=5cm, b=6cm. Boční hrany jsou shodné a jejich délka h=11cm. Vypočítejte povrch jehlanu.
 2. Válce
  cylinders Pláště dvou válců vznikly svinutím téhož obdélníku o rozměrech 30 cm a 28 cm. Který z válců má větší objem a o kolik?
 3. Obdélník
  rectangle_inscribed_circle Obdélník je 31 cm dlouhý a 39 cm široký. Urči poloměr kružnice opsané obdélníku.
 4. Obdélník
  golden-rectangle-ratio Vypočtěte délku strany AL a úhlopříčky DL obdélníku DALJ, je-li dáno: |JL| = 27 cm, úhel ∠ DAJ = 49 stupňů.
 5. Úhlopříčka
  rectangle_diagonal Vypočítej délku úhlopříčky obdélníku ABCD se stranami a = 6 cm, b = 8 cm.
 6. Obdélník
  diagonal V obdélníku se stranami 10 a 3 vyznačíme úhlopříčku. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně zvolený bod uvnitř obdélníku je blíže k této úhlopříčce, jako k libovolné straně obdélníku?
 7. Vypočítej 3
  rectangle_5 Vypočítej obsah obdélníku, ve kterém znám velikost úhlopříček je 10 cm.
 8. Obdélnik
  rectangle_ABCD V obdélniku ABCD so stranama |AB|=17, |AD|=14 je bodem A vedena kolmice na uhlopříčku BD, ktorú pretne v bodě P. Určite poměr ?.
 9. Klempíř
  rury Klempíř jde zhotovit komínovou rouru 205 cm dlouhou a 12 cm širokou. Jaké rozměry bude mít plech, který si připraví na zhotovení roury, když na překrytí plechů ve spoji třeba přidat 2 cm ze šířky plechu?
 10. Mírka
  pool_1 Bazén na koupališti je dlouhý 40 m a široký 30 m. Na plánku města je znázorněn jako obdélník s obsahem 3 cm2. V jakém měřítku je plánek?
 11. Širokoúhlý monitor
  lcd Byznys výpočetní techniky zasáhla vlna širokoúhlých monitorů a televizorů. Vypočítejte plochu LCD monitoru o úhlopříčce 17 palců při poměru stran 4:3 a pak s poměrem stran 16:9. Je koupě širokoúhlého monitoru s rovnakou uhlopriečkou výhodnější než koupě
 12. Kruhový bazén
  arc_open Podstava bazénu má tvar kruhu o poloměru r = 10m kromě kruhového odstavce, který určuje tětiva délky 10m. Jeho hloubka je h = 2m. Kolik hektolitrů vody se vejde do bazénu?
 13. Maximální obsah kosočtverce
  rhombus Vypočítejte při jakých vnitřních úhlech kosočtverce se stejnou stranou je jeho obsah maximální.
 14. Obdélník - poměr stran
  rectangle_2 Vypočítejte obsah obdélníka, jehož strany jsou v poměru 1:2 a obvod je 1229.
 15. Váleček
  cylinder Plášť válce má stejný obsah jako jedna jeho podstava. Válec je vysoký 82 m. Jaký je poloměr podstavy válce?
 16. Osový řez
  cylinder_cut Osový řez válce má úhlopříčku dlouhou 50 cm, a víme, že velikost pláště a podstavy je v poměru 1:2. Vypočítejte výšku válce a poloměr podstavy.
 17. Válec - základy
  cylinder Je dán válec o poloměru podstavy r=53 dm a výškou v=53 dm. Vypočtěte: