Demografie

Počet obyvatel je 22000osob. Při ročním nárustu 1,4% jich bude 25000osob. Za kolik let tomu tak bude?

Výsledek

n =  9.195

Řešení:

Textové řešení n =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Demografie
  population Počet obyvatel města vzrostl za 5 let z 14000 na 19000. Jaký je průměrný roční přírůstek obyvatelstva v procentech?
 2. Přírůstek obyvatelstva
  population_2 Jaký počet obyvatel má město s 3% ročním přírůstkem, pokud o 10 let bude mít město 60 000 obyvatel?
 3. Město 3
  city_2 Město má 22 000 obyvatel. Za jak dlouho lze očekávat, že bude mít 25 000 obyvatel, činí-li průměrný roční přírůstek obyvatel 1,4% ?
 4. Počítačová revoluce
  Intel386 Když jsme začínali dělat s počítači, tak první procesor, který si pamatuji byl Intel 8080 z roku 1974 s výkonem 0.5 MIPS. Vypočítejte o kolik procent ročně stoupal výkon procesorů, pokud Intel Pentium Pro z roku 1996 má výkon 541 MIPS. Jaká by byla spot
 5. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 6. Posloupnost
  seq Vypočítejte, kolikátý člen posloupnosti určené vztahem ? má hodnotu 60.037037.
 7. Cena přístroje
  exp_1 Cena přístroje se snižuje každým rokem o jednu pětinu. Za jak dlouho klesne cena přístroje na desetinu ceny? Určete s přesností roky a měsíce.
 8. Poločas rozpadu
  Bi Určete poločas rozpadu bismutu, jestliže hmotnost bismutu z původní hmotnosti 32g byla za 242 minut pouze 2g.
 9. Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 10. Exponenciální rovnice
  exp V množině R řešte rovnici: ?
 11. Souřadnice
  exp_ln Dopočítejte chybějící souřadnici bodu M [x;77] grafu funkce f dané předpisem f: y = 2x
 12. Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 21-3x-5=4
 13. Radioaktivita
  radioactivity Za 810 hodin poklesne aktivita radioaktivního látky na 1/9 počáteční hodnoty. Jaký je poločas rozpadu dané látky?
 14. Logaritmus
  log_hat Určitě číslo, jehož dekadický logaritmus je 1.5.
 15. Funkce - posloupnost
  schody Napište prvních pět členů posloupnosti ?
 16. Vložte n čísel
  archimedes_1 Mezi čísla 5 a 640 vložte tolik čísel, aby s danými čísly tvořila členy geometrické posloupnosti a aby součet vložených čísel byl 630.
 17. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=3.3, kvocient q=-0.2. Vypočítejte a9.