Kombinatorická

Z kolika prvků je možno utvořit šestkrát víc kombinací čtvrté třídy než kombinací druhé třídy?

Výsledek

n =  -6

Řešení:

Textové řešení n =
Textové řešení n =  :  č. 1

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Viz také naši kalkulačku kombinací.

Další podobné příklady:

  1. Kombinace 2tr
    math_2 Z kolika prvků můžeme vytvořit 990 kombinací 2. třídy bez opakování?
  2. V cukrárně
    ice_cream V cukrárně prodávají 5 druhů zmrzlin. Kolika způsoby si mohu koupit 3 druhy, pokud mi na pořadí zmrzlin nezáleží?
  3. Akvárium
    zebra_fish Akvárium v obchodě se zvířátky má 8 zebra rybiček. Kolika různými způsoby může Peter vybrat 2 zebra rybiček?
  4. Zkoušení
    examination Ve třídě je 21 žáků. Kolika způsoby lze vybrat two na vyzkoušení?
  5. Kombinace 2. třídy
    color_circle Z kolik prvků je možné vytvořit 4560 kombinaci druhé třídy?
  6. Variace 4/2
    pantagram_1 Určete počet prvků jestliže je počet variací čtvrté třídy bez opakování 600-krát větší než počet variací druhé třídy bez opakování.
  7. Trojice
    trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
  8. Výpočet KČ
    color_combinations Vypočítejte: ?
  9. Nádoba
    gulicky V nádobě je 45 bílých a 15 zelených kuliček. Náhodně vybereme 5 kuliček. Jaká je pravděpodobnost, že bude nejvýše jedna zelená?
  10. Karty
    cards_4 Hráč dostane 8 karet z 32. Jaká je pravděpodobnost že dostane a, všechny 4 esa b. alespoň 1 eso
  11. Rovnice
    calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
  12. Kořeny
    parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
  13. Stačí dosedit
    kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
  14. Diskriminant
    Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
  15. Rovnice v podílovém tvaru
    eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
  16. Kvadr. funcke
    parabola1 Které z bodů patří funkcí f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
  17. Zo 6 na 3
    thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?