Posloupnost 2

Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti a11=-14, d=-1

Výsledek

a1 =  -4
a2 =  -5
a3 =  -6
a4 =  -7
a5 =  -8

Řešení:

Textové řešení a__1 =
Textové řešení a__2 =
Textové řešení a__3 =
Textové řešení a__4 =
Textové řešení a__5 =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a4=-35, a11=-105
 2. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 3. Strom
  tree_1 Určitý druh stromu roste v průměru o 0,5 cm za týden. Napište rovnici pro sekvenci-posloupnost, která představuje týdenní výši tohoto stromu v centimetrech, pokud se měření začalo, když měl strom 200 centimetrů.
 4. AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 5. Posloupnost
  seq_1 Zapište prvních 6 členů této posloupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 6. Součet členů
  seq_5 Jaký je součet prvních dvou členů AP, pokud d = -4,3 a a3 = 7,5 ?
 7. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 8. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 1 a 53 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 702.
 9. Řada
  fib Vašim úkolem je vyjádřit součet následující aritmetické řady pro n=14: S(n) = 11 + 13 + 15 + 17 + ... + 2n+9 + 2n+11
 10. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 11. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 12. AP - ľahký 2
  progression_1 Určte prvých desať členov postupnosti, ak a11=132, d =3.
 13. Třetí člen
  seq_6 Určete třetí člen AP, pokud a4 = 93, d = 7,5.
 14. Tři dílny
  workers_24 Ve třech dílnách závodu pracuje 2743 lidí. Ve druhé dílně pracuje o 140 lidí více než v první a ve třetí dílně 4,2-krát více než v druhé. Kolik lidí pracuje v každé dílně?
 15. Třída
  skola_24 V 7. Třídě je o 2 žáky více než v 8. Třídě. Kdyby se počet žáků 7. Třídy zvýšil o 7 a počet žáků 8. Třídy zvýšil o třetinu původního počtu, byl by v obou třídách stejný počet žáků. Kolik žáků je 7. A v 8. Třídě?
 16. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 17. Přímka
  skew_lines Je pravda že přímky které se neprotínají jsou rovnoběžné?