Přímky

V kolika bodech se protne 14 různých přímek, pokud žádné dvě nejsou rovnoběžné?

Výsledek

n =  91

Řešení:

Textové řešení n =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Viz také naši kalkulačku kombinací.

Další podobné příklady:

 1. Přímka
  skew_lines Je pravda že přímky které se neprotínají jsou rovnoběžné?
 2. V cukrárně
  ice_cream V cukrárně prodávají 5 druhů zmrzlin. Kolika způsoby si mohu koupit 3 druhy, pokud mi na pořadí zmrzlin nezáleží?
 3. Cukrovinky
  cukrovinky Na trzích mají 5 sort bonbónů, jeden váží 31 gramů. Kolika různými způsoby může zákazník koupit 1.519 kg bonbónů.
 4. Zkoušení
  examination Ve třídě je 21 žáků. Kolika způsoby lze vybrat two na vyzkoušení?
 5. Družstva
  football_team Kolika způsoby lze rozdělit 16 hráčů na dvě 8-členné družstva?
 6. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 7. Akordy
  chords Kolik 4-tones akordů (akord = souzvuk současně znějících různých tónů) lze zahrát z 7 tónů?
 8. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
 9. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 10. AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 11. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 12. Posloupnost
  seq_1 Zapište prvních 6 členů této posloupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 13. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti a11=-14, d=-1
 14. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a4=-35, a11=-105
 15. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 1 a 53 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 702.
 16. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 17. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.