Přímky

V kolika bodech se protne 14 různých přímek, pokud žádné dvě nejsou rovnoběžné?

Výsledek

n =  91

Řešení:

Textové řešení n =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Viz také naši kalkulačku kombinací.

Další podobné příklady:

 1. V cukrárně
  ice_cream V cukrárně prodávají 5 druhů zmrzlin. Kolika způsoby si mohu koupit 3 druhy, pokud mi na pořadí zmrzlin nezáleží?
 2. Akvárium
  zebra_fish Akvárium v obchodě se zvířátky má 8 zebra rybiček. Kolika různými způsoby může Peter vybrat 2 zebra rybiček?
 3. Družstva
  football_team Kolika způsoby lze rozdělit 16 hráčů na dvě 8-členné družstva?
 4. Zkoušení
  examination Ve třídě je 21 žáků. Kolika způsoby lze vybrat two na vyzkoušení?
 5. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 6. Akordy
  chords Kolik 4-tones akordů (akord = souzvuk současně znějících různých tónů) lze zahrát z 7 tónů?
 7. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
 8. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 9. AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 10. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti a11=-14, d=-1
 11. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 12. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a4=-35, a11=-105
 13. Posloupnost
  seq_1 Zapište prvních 6 členů této posloupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 14. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 15. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 16. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 17. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 1 a 53 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 702.