Euklid3

Vypočítejte strany a výšku pravoúhlého trojúhelníku, je-li dána odvěsna a = 16 km a úsek na přeponě přilehlý k druhé odvěsně cb = 8 km.

Výsledek

a =  16 km
b =  12.8 km
c =  20.5 km
v =  10 km

Řešení:

Textové řešení v =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Chcete proměnit jednotku délky?

Další podobné příklady:

 1. Euklid bez euklida
  euclid_1 Mějme pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C, a = 16, c = 22. Vypočítejte výšku v trojúhelníku na stranu AB bez použití Euklidových vět.
 2. Trojúhelník ABC
  ABC Mějme pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C, |BC| = 15, |AB| = 24. Vypočítejte výšku vAB trojúhelníku na stranu AB.
 3. Pravoúhlý Δ
  ruler Pravoúhlý trojúhelník ma délku odvěsny 21 cm a délku přepony 29 cm. Vypočítejte výšku trojúhelníku.
 4. Euklid4
  euclid_2 Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku mají rozměry 164 m a 68 m. Vypočítejte délky přepony a výšky na přeponu.
 5. Tečny
  tangents Ke kružnici s průměrom 186 dm jsou z bodu J vedené dvě tečny. Vzdálenost obou dotykových bodů je 51 dm. Vypočítejte vzdálenost bodu J od středu kružnice.
 6. Kosočtverec
  rhomus_circle Je dán kosočtverec o délky strany a=27 cm. Dotykový bod vepsané kružnice dělí jeho stranu na úseky a1=12 cm a a2=15 cm. Určite poloměr r této kružnice a délky uhlopríček kosočtverce.
 7. PT - Přepona a výška
  pravy_trojuholnik Pravoúhlý trojúhelník SUW má přeponu w = 170 cm a výšku 75 cm. Jak velké úseky vytíná výška na přeponu?
 8. Obsah PT
  right_triangle_sepia Určitě obsah pravoúhlého trojúhelníku, jehož přepona má délku 11 a jeden její úsek (který vytíná výška) má délku 6.
 9. Euklid2
  euclid V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je dána odvěsna a=19 a výška v=12. Určete obvod trojúhelníka.
 10. Přepona a výška
  euklides V pravoúhlém trojúhelníku je dána délka přepony c=77 cm a výška vc = 37 cm. Určitě délky obou odvěsen.
 11. Obsah PT
  sandwich_rt V pravoúhlém trojúhelníku mají kolmé průměty odvěsen na přeponu délku 6 cm a 9 cm. Určitě plošný obsah trojúhelníku.
 12. Odvěsna a výška
  right_triangles Řešte pravoúhlý trojúhelník, je-li dána jeho výška v = 5.5 m a kratší odvěsna b = 13.1 m.
 13. Euklid1
  pravitko Pravoúhlý trojúhelník má přeponu c = 21 cm. Jak velké úseky vytíná výška vc = 9 cm na přeponě c?
 14. Důkaz PV
  pytagoras Lze jednoduše dokázat Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět? Pokud ano, dokažte.
 15. Obdélnik
  rectangle_ABCD V obdélniku ABCD so stranama |AB|=17, |AD|=14 je bodem A vedena kolmice na uhlopříčku BD, ktorú pretne v bodě P. Určite poměr ?.
 16. Kosočtverec a vepsaná
  rhombus_2 Kosočtverec má stranu a=77 cm, poloměr vepsané kružnice je r=4 cm. Vypočtěte délky obou úhlopříček.
 17. Kružnice a koza
  equation_nonlinear Jaký je poloměr kružnice, která má střed na jiné kružnici a průnik obou kruhů je roven polovině plochy prvé kružnice? Tato úloha je matematickým vyjádřením úlohy ze zemědělství. Sedlák má kruhový pozemek, na kterém se pase koza. Protože sedlák chce, aby