Naviják

Kolik metrů lana hrubého 10 mm se vejde na cívku průměr 200 mm o délce 350 mm (prostřední trn má průměr 50 mm)?

Výsledek

l =  313.4 m

Řešení:

Textové řešení l =
Textové řešení l = : č. 1Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

2 komentáře:
#1
Žák
nemáš to správně mě to vyšlo 84,59 m což si myslím že je pravděpodobnější než 314m

#2
Žák
a o tak napisat sem spravnejsi postup...

avatar

Chcete proměnit jednotku délky?

Další podobné příklady:

 1. Důl
  minetower Kolo tažné věže má průměr 2 m. O kolik metrů vystoupí kabina výtahu, když se kolo otočí 66-krát?
 2. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 3. Kolo bicyklu
  bicycle Kolo bicyklu má průměr 90 cm. Přibližně kolikrát se kolo otočí na dráze dlouhé 2.1 kilometrů?
 4. Strom
  tree_1 Určitý druh stromu roste v průměru o 0,5 cm za týden. Napište rovnici pro sekvenci-posloupnost, která představuje týdenní výši tohoto stromu v centimetrech, pokud se měření začalo, když měl strom 200 centimetrů.
 5. Veselá chodidla
  klokan Na planetě veselá chodidla má každý muž levou nohu o 2 čísla větší než pravou ženy mají levou o 1 číslo větší. Boty se tam prodávají v párech o stejné velikosti. Kamarádi chtěli ušetřit peníze proto si boty koupili společně když si každý vybral pro sebe j
 6. Tečna
  triangle3 Je dán trojúhelník ABC, jehož obvod je 2s (2s = a + b + c), a kružnice k (S, ρ) je kružnice trojúhelníku vepsaná. Vypočtěte délku tečny kružnice k z bodu A.
 7. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a4=-35, a11=-105
 8. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 9. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 10. Posloupnost
  seq_1 Zapište prvních 6 členů této posloupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 11. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 12. AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 13. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti a11=-14, d=-1
 14. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 1 a 53 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 702.
 15. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 16. Kovová trubka
  tubes Tloušťka kovové trubky je 1 cm a její vnější poloměr je 11 cm. Najděte hmotnost této 1 m dlouhé trubky, v případě, že hustota kovu je 7,5 g na krychlový cm.
 17. Poledník
  Globe Jakou dráhu (délku) po zemském poledníku představuje 23°, když poloměr Země je 6370 km?