Píst motora

Jak velká je plocha pístu, jestliže síla 300 Kn vyvolá v kapalině tlak 5 MPa?

Výsledek

S =  600 cm2

Řešení:

Textové řešení S =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Chcete proměnit jednotku plochy?

Další podobné příklady:

 1. Kruhový 14
  flasa Kruhový otvor kontejneru pro vhazování skleněného odpadu má průměr 18cm . Projde tímto otvorem čtyřlitrová sklenice? Jsou li ve sklenici 4litry vody, sahá do výše 20cm
 2. Klempíř
  rury Klempíř jde zhotovit komínovou rouru 205 cm dlouhou a 12 cm širokou. Jaké rozměry bude mít plech, který si připraví na zhotovení roury, když na překrytí plechů ve spoji třeba přidat 2 cm ze šířky plechu?
 3. Plakáty
  posters Sloup na plakáty ve tvaru válce je vysoký 2.8 ma jeho průměr je 1.6 m. Jaký je obsah plochy, na kterou je možno lepit plakáty?
 4. Cívka
  lano_1 Kolik se vejde lana průměr 8 mm na civku, (závity jsou navinuty těsně vedle sebe). Cívka má rozměry vnitřní průměr je 400mm vnější průměr je 800mm délka cívky je 470 mm?
 5. Okap
  okap Kolik plechu je potřeba na výrobu 51 kusů okapových rour o průměru 19 cm a délce 5 m? Na zahnutí plechu připočítejte 5% materiálu.
 6. Cu drát
  medeny-drat Měděný drát má délku l = 370 m a průměr d = 8 mm. Vypočítejte jeho hmotnost, jestliže hustota mědi je ρ = 8500 kg/m3. Výsledek zaokrouhlete na jedno desetiné místo.
 7. Plovoucí sud
  floating_barrel Na vodě plave sud tvaru válce, a to tak že z vody vyčnívá 11 dm do výšky a na hladině má šířku 23 dm. Délka sudu je 26 dm. Vypočítejte objem sudu.
 8. Díra
  cube_w_hole Středem krychle s hranou 15 cm se má vyvrtat otvor ve tvaru válce, tak aby objem otvoru byl 12% objemu krychle. Jaký průměr vrtáku třeba zvolit?
 9. Válce
  cylinders Pláště dvou válců vznikly svinutím téhož obdélníku o rozměrech 30 cm a 28 cm. Který z válců má větší objem a o kolik?
 10. Kruhový bazén
  arc_open Podstava bazénu má tvar kruhu o poloměru r = 10m kromě kruhového odstavce, který určuje tětiva délky 10m. Jeho hloubka je h = 2m. Kolik hektolitrů vody se vejde do bazénu?
 11. Trubka
  pvc-trubka Vypočítejte hmotnost plastové trubky s průměrem d = 130 mm a délce 280 cm, pokud tloušťka stěny je 6 mm a hustota plastu je 1314 kg/m3.
 12. Sud s naftou
  dieselbarrel Sud s naftou má hmotnost 308 kg. Když z něj odlili 42% nafty, vážil 185 kg. Jakou hmotnost má prázdný sud?
 13. Sud 3
  sud-s-vodou Sud s vodou má hmotnost 118 kg. Když z něj odlijeme 75% vody, bude mať hmotnost 35kg. Kolik kg připadá na prázdný sud?
 14. Hrnek
  cylinder_cube_2 Do papírové krabičky tvaru krychle o objemu 1 litr je zabalen hrnek tvaru válce. hrnek se těsně dotýká vsech sten krychle . jaký ma hrnek objem?
 15. Válec - základy
  cylinder Je dán válec o poloměru podstavy r=53 dm a výškou v=53 dm. Vypočtěte:
 16. Soustruh
  soustruh Z krychle o hraně 37 cm byl vysoustroužen co největší válec. Kolik procent z krychle zbylo jako odpad po vysoustružení?
 17. Válec - O&P
  cylinder Válec má objem 703. Jeho podstava má poloměr 8. Jaký je povrch tohoto válce?