Kužel S2V

Plášť kužele rozvinutý do roviny má tvar kruhové výseče se středovým úhlem 157° a obsahem 485 mm2.

Vypočítejte objem tohoto kužele.

Výsledek

V =  334.1 mm3

Řešení:

Textové řešení V =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Chcete proměnit jednotku plochy?

Další podobné příklady:

 1. Kruhový bazén
  arc_open Podstava bazénu má tvar kruhu o poloměru r = 10m kromě kruhového odstavce, který určuje tětiva délky 10m. Jeho hloubka je h = 2m. Kolik hektolitrů vody se vejde do bazénu?
 2. Výseč
  vysec Obvod kruhové výseče s úhlem 2.6 rad je 80 cm. Určete poloměr kruhu, ze kterého výseč pochází.
 3. Výseč
  arc_cut Vypočítej obsah kruhové výseče v m2, pokud průměr je 232 dm a středový úhel je 120°. Výsledek zaokrouhlí na 3 desetinná místa.
 4. Oblouk
  odsek_kruh Vypočítejte délku kruhového oblouku l a obsah kruhové výseče S1 a odseku S2, pokud poloměr kruhu je 30 a příslušející úhel je ?.
 5. Kruhový výsek
  vysek_circle Mám kruhový výsek s délkou 15 cm s neznámým středovým úhlem. V něm je vepsána kružnice o poloměru 5 cm. Jaký je středový úhel alfa v kruhovém výseku?
 6. Pozemek
  semicircle Pozemek tvaru půlkruhu třeba oplotit. Na rovnou část plotu se použilo 42 metrů pletiva. Kolik běžných metrů pletiva třeba dokoupit?
 7. Kruh-výseč
  circle_segment Rovnostrannému trojúhelníku o straně 13 je vepsána kruhová výseč,jejíž střed je v jednom z vrcholů trojúhelníku a oblouk se dotýká protější strany. Vypočtěte: a) délku oblouku výseče b) poměr obvodu výseče v ku obvodu trojúhelníka
 8. Kruhový výsek
  pizza Kruhový výsek má obvod 83.78 dm a obsah 837.76 dm2. Vypočítej poloměr příslušné kružnice a velikost středového úhlu výseku.
 9. Kružnice a koza
  equation_nonlinear Jaký je poloměr kružnice, která má střed na jiné kružnici a průnik obou kruhů je roven polovině plochy prvé kružnice? Tato úloha je matematickým vyjádřením úlohy ze zemědělství. Sedlák má kruhový pozemek, na kterém se pase koza. Protože sedlák chce, aby
 10. Válec horizontálně
  cylinder_horiz Kolik nafty je ve vodorovné nádrži ve tvaru válce o délce 10m, když šířka hladiny je 1m a hladina je 0,2m pod horní stranou válce?
 11. Z9–I–3
  ball_floating_water Julince se zakutálel míček do bazénu a plaval ve vodě. Jeho nejvyšší bod byl 2 cm nad hladinou. Průměr kružnice, kterou vyznačila hladina vody na povrchu míčku, byl 8 cm. Určete průměr Julinčina míčku.
 12. Radiány
  pi_text Převeď 198° na radiány. Výsledek uveď ako násobok čísla π.
 13. Kruhový výsek a úhel
  arc Jaká je délka oblouku kružnice o poloměru r = 100 dm, který přísluší středovému úhlu 309 °? Jaký je obsah daného kruhového výseku?
 14. Oblouk
  arc Vypočítejte rozpětí kruhového oblouku o, který je součastí kružnice k s průměrem d = 10 m a jeho výška je 3 m.
 15. Most
  bridge_circle Mostní kruhový oblouk má rozpětí 57 m a výšku 5 m. Vypočtěte poloměr kružnice kruhového oblouku.
 16. Park
  park_voda V nově budovaném parku budou trvale umístěny otáčivé postřikovače na kropení trávníků. Urči největší poloměr kruhu, který může zavlažovat postřikovač P tak, aby nekropil návštěvníky parku na cestě AB. Vzdálenosti AB = 55 m, AP = 36 m a BP = 28 m.
 17. Oblouk
  arc_1 Kružnicových oblouk příslušející úhlu 48° je dlouhý 25 dm. Jaká je délka celé kružnice?