Logický

Ve skupině je 20 dětí, každé dvě děti mají jiné jméno. Je mezi nimi Alena a Jana. Kolika způsoby můžeme vybrat 8 dětí tak, aby mezi vybranými

a) byla Jana
b) byla Jana a Alena
c) bylo alespoň jedna z dívek Alena, Jana
d) bylo nejvíce jedna z dívek Alena, Jana?

Vaše odpověď:
Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

1 komentář:
#1
Andy
Řešení příkladů jsou špatně. Jednak gramaticky a jednak a = 50 388, b=18564, c=18 564 a d=107 406.

avatar