RST vepsaný

Mam kruh s průmerem 6.4 cm. Potřebuji zjistit délku strany rovnostranného trojuhelníku vepsaného do kruhu.

Výsledek

a =  5.543 cm

Řešení:

Textové řešení a =

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Půlkruh
  tales-de-mileto V půlkruhu se středem S a průměrem AB je sestrojen rovnostranný trojúhelník SBC. Jaká je velikost úhlu ∠ SAC?
 2. Thaletova
  circles_1 Vypočítejte délku Thaletově kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku, jehož přepona má délku 33.6 cm.
 3. Tětiva 2
  circle_ Bod A má od středu kružnice s poloměrem r = 5 cm vzdálenost 13 cm. Vypočítejte délku tětivy spojující body dotyku T1 a T2 tečen vedených z bodu A ke kružnici k.
 4. Kružnice
  three-circles Tři kružnice o poloměrech 51 cm, 10 cm a 77 cm se zevně navzájem dotýkají. Jaký je obvod trojúhelníku jehož vrcholy tvoří středy kružnic?
 5. Rovnostranný trojúhelník
  3angle_in_circle Jaký musí být nejmenší poloměr kruhové desky, aby se z něho dal vyříznout rovnostranný trojúhelník o straně 8 dm?
 6. Šestiúhelník 5
  hexagon_1 Vzdálenost rovnoběžných stran pravidelného šestiúhelníku je 103 cm. Vypočítejte velikost poloměru kružnice opsané šestiúhelníku.
 7. Tětiva MN
  lyra_tetiva Tětiva MN kružnice je od středu kružnice S vzdálená 200 cm. Úhel MSN má velikost 38°. Určitě poloměr kružnice.
 8. Společná tětiva
  chord2 Dvě kružnice s poloměry 13 cm a 19 cm se protínají ve dvou bodech. Jejich společná tětiva dlouhá 12 cm. Jaká je vzdálenost středů těchto kružnic?
 9. Kruhový záhon 2
  circular_flowerbed_1 Kolem kruhové travnaté plochy je 2 m široký chodník. Vnější okraj chodníku tvoří obrubník, jehož délka je 157 m. Obrubník i vnitřní strana chodníku spolu tvoří soustředné kružnice. Vypočtěte obsah kruhové travnaté plochy a výsledek zaokrouhlete na desítky
 10. 30-60-90
  30-60-90 Nejdelší strana trojúhelníku s úhly 30°-60°-90° měří 17. Jaká je délka nejkratší strany?
 11. Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku se stranou 43.
 12. Funkce sinus, kosinus
  triangle2 Vypočítej velikosti zbývajících stran a úhlů pravoúhlého trojúhelníku ABC, jestliže je dáno: b=10cm; c=20cm; úhel alfa= 60° a úhel beta= 30° (použij Pytagorovu větu a funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens)
 13. Sínus
  sines V ▵ ABC, je-li sin (α)= 0.4 a sin (β) = 0.4 vypočítejte sin (γ)
 14. Střední příčka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 15. Sestrojte
  triangle1 Sestrojte trojúhelník ABC, jsou-li dány délky stran c = 8 cm , a = 5 cm a délka výšky Vc = 3,5 cm. Provedte rozbor, zapište postup konstrukce, provedte ji a určete počet řešení.
 16. Lanovka
  lanovka Lanovka stoupá pod úhlem 12° a spojuje horní a dolní stanici s výškovým rozdílem 676 m. Jak dlouhé je "nekonečné" tažné lano lanovky?
 17. Dvojitý žebrík 2
  rr_rebrik Dvojitý žebrík má ramena dlouhá 3 metry. Do jaké výšky bude dosahovat horní konec žebíku, jestliže dolní konce jsou od sebe vzdáleny 1,8 metru?