Cotangens

Pokud je úhel α ostrý úhel, pro který platí cotg α = 1/3. Určitě hodnoty sin α, cos α, tg α.

Výsledek

sin α =  0.95
cos α =  0.32
tg α =  3

Řešení:

Textové řešení sin α =
Textové řešení cos α =
Textové řešení tg α =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku.

Další podobné příklady:

 1. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 2. Goniometrické funkce
  trigonom Pro pravoúhlý trojúhelník plati: ? Určitě hodnoty s, c aby platilo: ? ?
 3. Kosinus
  theta Určete kosinus nejmenšího vnitřního úhlu v pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami 3 a 8 a přeponou 8.544.
 4. Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů:
 5. Kostelní věž
  church_tower Kostelní věž vidíme z cesty pod úhlem 75°. Když se vzdálíme o 21 metrů, je ji vidět pod úhlem 20°. Jaká je vysoká?
 6. Budova
  building Budovu jsem zaměřil pod úhlem 30°. Když jsem se pohnul o 5 m budovu jsem zaměřil pod úhlem 45°. Jaká je výška budovy?
 7. Skalární součin
  dot_product Vypočítejte u.v když |v| = 5, |v| = 2 a když vektory u, v, svírají úhel: a) 60° b) 45° c) 120°
 8. Odchylka přímek
  angle_two_lines Vypočítejte úhel těchto dvou přímek: ? ?
 9. Navigace lodě
  navigation Loď pluje 84 km na kurzu 17° a pak cestuje na kurzu 107° 135 km. Najděte vzdálenost konce cesty z výchozího bodu a zaokrouhlete je na nejbližší kilometr.
 10. Tupý úhel
  UholZSobr2 Jaký tupý úhel svírají ručičky hodin o 17:00?
 11. Trigonometrie
  sinus Platí rovnost? ?
 12. Čtvrtletka
  unit_circle Je-li tg α = 0.9, vypočítejte sin α, cos α, cotg α .
 13. Komplexnost
  cplx Jsou tato čísla 2i, 4i, 1 + 2i, 8i, 3 + 2i, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i komplexní?
 14. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
 15. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 16. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 17. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 1 a 53 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 702.