Cotangens

Pokud je úhel α ostrý úhel, pro který platí cotg α = 5/3. Určitě hodnoty sin α, cos α, tg α.

Výsledek

sin α =  0.51
cos α =  0.86
tg α =  0.6

Řešení:

Textové řešení tg α =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku.

Další podobné příklady:

 1. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 2. V cukrárně
  ice_cream V cukrárně prodávají 5 druhů zmrzlin. Kolika způsoby si mohu koupit 3 druhy, pokud mi na pořadí zmrzlin nezáleží?
 3. Goniometrické funkce
  trigonom Pro pravoúhlý trojúhelník plati: ? Určitě hodnoty s, c aby platilo: ? ?
 4. Kostelní věž
  church_tower Kostelní věž vidíme z cesty pod úhlem 71°. Když se vzdálíme o 22 metrů, je ji vidět pod úhlem 31°. Jaká je vysoká?
 5. Budova
  building Budovu jsem zaměřil pod úhlem 30°. Když jsem se pohnul o 5 m budovu jsem zaměřil pod úhlem 45°. Jaká je výška budovy?
 6. Navigace lodě
  navigation Loď pluje 84 km na kurzu 17° a pak cestuje na kurzu 107° 135 km. Najděte vzdálenost konce cesty z výchozího bodu a zaokrouhlete je na nejbližší kilometr.
 7. Odchylka přímek
  angle_two_lines Vypočítejte úhel těchto dvou přímek: ? ?
 8. Skalární součin
  dot_product Vypočítejte u.v když |v| = 5, |v| = 2 a když vektory u, v, svírají úhel: a) 60° b) 45° c) 120°
 9. Strana c
  trig-cos-law V △ABC a =1, b=9 a ∠ C = 70°. Vypočítejte délku strany c.
 10. Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů:
 11. Trigonometrie
  sinus Platí rovnost? ?
 12. Čtvrtletka
  unit_circle Je-li tg α = 8.8, vypočítejte sin α, cos α cotg α .
 13. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -7, a107 = 646 . a) Určete hodnotu členu a96 b) Určete součet 107 členů.
 14. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 15. Komplexnost
  cplx Jsou tato čísla 2i, 4i, 1 + 2i, 8i, 3 + 2i, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i komplexní?
 16. Logaritmická rovnice
  nat_log_ln Vypočítejte kořen rovnice: log18(6x + 66) = 0
 17. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 33 studentů?