Kosočtverec

Je dán kosočtverec o délky strany a=27 cm. Dotykový bod vepsané kružnice dělí jeho stranu na úseky a1=12 cm a a2=15 cm. Určite poloměr r této kružnice a délky uhlopríček kosočtverce.

Výsledek

r =  13.4 cm
u1 =  36 cm
u2 =  40.2 cm

Řešení:

Textové řešení u__2 =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.

Další podobné příklady:

 1. Kosočtverec a vepsaná
  rhombus_2 Kosočtverec má stranu a=77 cm, poloměr vepsané kružnice je r=4 cm. Vypočtěte délky obou úhlopříček.
 2. Vepsaná
  vpisana2 Vypočítejte velikost úhlu BAC v trojúhelníku ABC pokud víte, že je třikrát menší než úhel BOC, kde O je střed kružnice vepsané do trojúhelníka ABC.
 3. Tečny
  tangents Ke kružnici s průměrom 186 dm jsou z bodu J vedené dvě tečny. Vzdálenost obou dotykových bodů je 51 dm. Vypočítejte vzdálenost bodu J od středu kružnice.
 4. Čtverec a kružnice
  kruznica_stvorec_1 Čtverci o straně 86 dm je popsána a vepsána kružnice. Určitě poloměry obou kružnic.
 5. Obdélník
  rectangle_inscribed_circle Obdélník je 31 cm dlouhý a 39 cm široký. Urči poloměr kružnice opsané obdélníku.
 6. Kruhy
  two_circles Obsahy dvou kruhů jsou v poměru 3:4. Větší kruh má průměr 22. Vypočítejte poloměr menšího kruhu.
 7. Kruhový výsek
  pizza Kruhový výsek má obvod 83.78 dm a obsah 837.76 dm2. Vypočítej poloměr příslušné kružnice a velikost středového úhlu výseku.
 8. Obdélník
  diagonal V obdélníku se stranami 10 a 3 vyznačíme úhlopříčku. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně zvolený bod uvnitř obdélníku je blíže k této úhlopříčce, jako k libovolné straně obdélníku?
 9. Převod
  ozubene_kolesa Dvě ozubená kola, zapadající do sebe, mají převod 1:4. Středy odidvoch kol jsou od sebe vzdáleny 57 cm. Jaké poloměry mají kola?
 10. Dvě síly
  forces_1 Dvě síly F1 = 580N a F2 = 630N svírají úhel 59 stupňů. Vypočítejte jejich výslednici F.
 11. Tětiva
  circleChord Jakou délku d má tětiva kružnice o průměru 67 cm, pokud je vzdálena od středu kružnice 8 cm?
 12. Kužel S2V
  popcorn Plášť kužele rozvinutý do roviny má tvar kruhové výseče se středovým úhlem 157° a obsahem 485 mm2. Vypočítejte objem tohoto kužele.
 13. Opsaná
  desc_circle Vypočítejte obvod kružnice opsané trojúhelníku o stranách 315, 422, 273.
 14. Cívka
  lano_1 Kolik se vejde lana průměr 8 mm na civku, (závity jsou navinuty těsně vedle sebe). Cívka má rozměry vnitřní průměr je 400mm vnější průměr je 800mm délka cívky je 470 mm?
 15. Hodiny
  hodiny Kolikrát za den se ručičky na hodinách překryjí?
 16. Válce
  cylinders Pláště dvou válců vznikly svinutím téhož obdélníku o rozměrech 30 cm a 28 cm. Který z válců má větší objem a o kolik?
 17. Radiány
  pi_text Převeď 198° na radiány. Výsledek uveď ako násobok čísla π.