Kostka v kouli

Kostka je vepsána do koule o poloměru 241 cm.

Kolik procent tvoří objem kostky z objemu koule?

Výsledek

p =  36.8 %

Řešení:

Textové řešení p =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty. Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Další podobné příklady:

 1. Koule težké
  Spheres_in_sphere Kolik kouli s poloměrem 15 cm se vejde do vetší koule s poloměrem 150 cm?
 2. Krychle 41
  cube_sphere_in Krychle o hraně a je zbroušena na kouli o co největším objemu. Urči, kolik % činil odpad z broušení.
 3. Kolik 16
  cubes2_7 Kolik procent objemu krychle zaujímá koule do ní vepsaná?
 4. Krychli 3
  koule_krychle_1 Krychli je vepsána koule. Určete její objem, je-li hrana krychle 10 cm
 5. Kužel v kostce
  kuzel_kocka Do kostky je vepsaný kužel. Určitě poměr objemu kužele a kostky. Poměr vyjádřete jako desetinné číslo a i jako procento.
 6. Krychle 7
  ball-in-cube Kolik % objemu krychle, jejíž hrana je 6m dlouhá, tvoří objem koule vepsané do této krychle?
 7. Krychle rohy
  2cube Z dřevěných krychle o hraně 64 cm bylo v 3 rozích odříznuté krychle s hranou 4 cm. Nejvíce kolik krychlí s hranou 4 cm se dá z dané kostky ještě odříznout?
 8. Krabice 6
  cubes2 Navrhněte velikost nejmenší možné krabice ve tvaru kostky, do které by bylo možné naskládat tři druhy hracích kostek s délkou hrany 3 cm, 5 cm, 6 cm tak, aby byl prostor krabice zcela využit (každý typ kostky samostatně). Dokážete rozhodnout, kolik nejmen
 9. Zmenšení koule
  sphere O kolik procent se zmenší objem koule, jestliže její diameter se zmenší 9×?
 10. Soustruh
  SPHERE Z krychle o hraně délky 8cm byla vysoustružena koule s co největším poloměrem. Vypočítej objem krychle, koule a procento odpadu při soustružení.
 11. Zvětšení koule
  sphere Kolikrát se zvětší objem koule, jestliže její radius se zvětší 5×?
 12. Zmenšení krychle
  cubes Vypočtěte, o kolik % se zmenší objem krychle, zmenší-li se délka všech hran o 10%.
 13. Akvárko
  akvarko Akvárko ve tvaru krychle 45 cm. Kolik se tam vejde vody?
 14. Zvětšení krychle 2
  cubes3_3 Pokud se délka hrany krychle zvětší o 50%, jak se zvětší objem této krychle?
 15. Krychle - základy
  krychle_2 Jakou délku má hrana krychle, která má objem 23 m3?
 16. Hrany krychle 2
  cube_shield_4 Vypočítej objem krychle, jejíž součet délek všech stran je 276 cm.
 17. Krychle
  krychle_4 Vypočítejte objem krychle, jejiž součet délek všech hran je 276 cm.