Čtverec 25

Sestrojte čtverec je-li dáno u-a=1

Výsledek

a =  2.414

Řešení:

Textové řešení a =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Neštěstí
  jehlan3_2 Pana Radomíra při poslední bouřce postihlo neštěstí, na střechu tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu mu spadl strom a celou mu ji poničil. Střecha má podstavou délku hrany 8m a délku boční hrany 15m. Kolik m2 střešní krytiny bude muset nakoupit?
 2. Ve čtverci
  s1 Ve čtverci ABCD leží bod X na úhlopříčce AC. Délka úsečky XC je trojnásobkem délky úsečky AX. Bod S je středem strany AB. Délka strany AB je 1 cm. Jaká je délka úsečky XS?
 3. Kolmý jehlan
  pyramid_4 Vypočtěte objem kolmého jehlanu, jehož boční strana délky 5cm zvíře se čtvercovou podstavou úhel s velikostí 60 stupňů.
 4. Pyramidy v Gize
  pyramid2 Petr si z dovolene v Egypte přivezl model pyramidy ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu. Změřil si že jeji podstavna hrana má delku 7cm a bočni hrana ma delku 10 cm. Model ma hmotnost 1kg a je vyroben z neznámého kovu. Z jakeho kovu je model vyroben?
 5. Nekonečno
  circles-and-squares Do čtverce o straně délky 15 je vepsán kruh, do něho pak čtverec, do toho opět kruh atd. do nekonečna. Vypočítejte součet obsahů všech těchto čtverců.
 6. Kulatina
  gulatina Průměr kmene je 59 cm. Je možné z něj vytesat čtverec o straně 50 cm?
 7. Úhlopříčka čtverce
  square_d Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jestliže jeho obvod je 452 cm.
 8. Úhlopříčka
  square_diagonal Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jehož strana je a = 12 cm.
 9. Čtverec 2
  square_ABCD_1 Body D[10,-9] a B[5,-8] jsou protilehlými vrcholy čtverce ABCD. Vypočítejte obsah čtverce ABCD.
 10. Čtverec
  1square Vypočítejte obsah čtverce, jehož úhlopříčka je 48 cm.
 11. Úkol
  cube_1 Mám domácí úkol. Krychle má hranu 17 cm a mám zjistit stěnovou a tělesovou úhlopříčku.
 12. Čtverec 2
  square_2 Strana čtverce a = 2.2 cm, kolik cm je jeho úhlopříčka?
 13. Kruhy
  SquareCircleSquare Obsah kruhu vepsaného do čtverce je 18. Jaký je obsah kruhu opsaného kolem čtverce?
 14. Kulatina v2
  tramy Kulatina má průměr 30 cm. Jaký největší trám se čtvercovým průřezem z ní lze vytesat?
 15. Strana
  square_analytic_geometry Vypočítejte velikost strany čtverce ABCD s vrcholem A [0, 0], pokud úhlopříčka BD leží na přímce p: -7x -y -4 =0.
 16. Rovnoramenný trojuhelník 2
  ctverec-uhlopricky Celkem kolik rovnoramenných trojúhelníků vznikne ve čtverci, když v něm vyznačíme všechny úhlopříčky?
 17. Lichoběžník
  rectangular_trapezoid Jsou úhlopříčky v pravoúhlém lichoběžníku navzájem kolmé a půlí úhly?