N-úhelník

Gabo si narýsoval n-úhelník, jehož velikosti úhlů tvoří za sebou jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Nejmenší z nich byl 130° a největší 140°. Kolik stran má Gabov n-úhelník?

Výsledek

n =  8

Řešení:

Textové řešení n =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Osmistěn
  8sten Na každé stěně pravidelného osmistěnu je napsáno jedno z čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, přičemž na různých stěnách jsou různá čísla. U každé stěny Jarda určil součet čísla na ní napsaného s čísly tří sousedních stěn. Takto dostal osm součtů, které také se
 2. Úhly v trojúhelníku
  fun Úhly v trojúhelníku ABC tvoří aritmetický posloupnost, přičemž největší úhel má velikost γ=90°. Jak velké jsou ostatní úhly v trojúhelníku?
 3. Aritmetická
  arithmetic_seq V aritmetické posloupnosti je a1=9, d=8. Kolikáty člen je roven čísli 465?
 4. Posloupnost
  Quadratic_equation V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=46, d=-1, an=-9 Vypočítejte a1 a n.
 5. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 4 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -4, d=1.
 6. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti a11=75, d=8
 7. Krkavci
  krkavec V pohádce o sedmero krkavcích bylo sedm bratrů, z nichž každý se narodil přesně o 2.5 roků po předchozím. Když byl nejstarší z bratrů právě 6-krát starší než nejmladší matka všechny zaklela. Kolik let bylo sedmero bratrům krkavcům, když je jejich matka za
 8. Naviják
  navijak Kolik metrů lana hrubého 10 mm se vejde na cívku průměr 200 mm o délce 350 mm (prostřední trn má průměr 50 mm)?
 9. Kino
  cinema Buduje se hlediště letního kina pro 1682 diváků. Do první řady je plánováno 30 sedadel, do každé následující postupně o 2 více. Kolik řad sedadel bude hlediště mít?
 10. Dělník - směna
  favorit_skoda Dělník vyrobí za směnu 300 součástek. Kolik součástek by vyrobil za 18 směn, kdyby svůj výkon postupně zvyšoval každou směnu o 3 součástky?
 11. Přímky
  lines_1 V kolika bodech se protne 18 různých přímek, pokud žádné dvě nejsou rovnoběžné?
 12. Right triangle
  tr_2 Determine the content of a right triangle whose side lengths form successive members of an arithmetic progression and the radius of the circle described by the triangle is 5 cm.
 13. Posloupnost
  posloupnost_an Ondřej zapsal tuto řadu čísel: 1,3,7,15,....n. Které číslo do jeho řady nepatří? ?
 14. Čísla
  ten Určete počet všech přirozených čísel menších než 2298900, pokud každé je současně dělitelné 17, 7, 11. Jaký je jejich součet?
 15. Poštovní schránka
  post Poštovní schránku vybírají v pravidelných intervalech 4-krát denně. Poprvé ji vybírají o 8:00 a naposledy o 17:00. Určitě hodiny, kdy vybírají schránku v průběhu dne.
 16. Gauss
  kfgauss Pomozte malému K.F. Gaussovi spočítat všechna celá čísla od 1 do 210.
 17. Průměr čísel
  seq_moon Jaký je průměr celých čísel od 8 do 66 včetně?