Podobnost

Obsah pravidelného 10-úhelníka je 563 cm2. Obsah jemu podobného 10-úhelníka je 949 dm2. Určete poměr podobnosti.

Výsledek

k =  12.98

Řešení:

Textové řešení k =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Směrnice
  slope Aká je směrnice přímky definována rovnicí -2x +3y = -1 ?
 2. Škola
  662536762_868 Do školy chodí 792 dětí, poměr chlapců a dívek je 4: 5. O kolik více chodí do školy dívek?
 3. Průsečíky s osami
  linear Vypočítej průsečíky s osami x a y funkce h:y=4/5x-3
 4. Součin
  floring Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 8463. Které jsou to čísla?
 5. Kvadratická rovnice
  parabola_1 Řešte kvadratickou rovnici: 2x2-58x+396=0
 6. Odmocniny
  roots Čemu se rovná součin druhých odmocnin z 295936?
 7. Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.
 8. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?
 9. Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice ? má kořeny x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítejte koeficienty b a c.
 10. Rovnice
  cubic Kolik reálných kořenů má rovnice ??
 11. Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 12. Děti
  children_3 Ve skupině je 42 dětí. Chlapců je tam o 4 více než dívek. Kolik je ve skupině chlapců a kolik dívek?
 13. Rovnica - počet korenu
  photomath Dosaď postupně čísla /0,1,2,3/ do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 14. Eliminační metoda
  rovnice_1 Řešte soustavu lineárních rovnic eliminační metodou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 15. 3-průměr
  chart V případě, že průměr (aritmetický průměr) ze tří čísel x, y, z je 50. Jaký je průměr čísel (3x +10), (3y +10), (3z + 10)?
 16. Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů:
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?