Posloupnost

Zapište prvních 7 členů této posloupnosti:

a1 = -7
a2 = -1
an+2 = an+1 -3 an

Výsledek

a1 =  -7
a2 =  -1
a3 =  20
a4 =  23
a5 =  -37
a6 =  -106
a7 =  5

Řešení:

Textové řešení a__7 =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 4 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -4, d=1.
 2. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti a11=75, d=8
 3. AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 4. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a2=-4, a6=-32
 5. Posloupnost A
  matematika_icon Napište prvních deset členů posloupnosti, pokud a11 = 22, d=2.
 6. Součet členů
  seq_5 Jaký je součet prvních dvou členů AP, pokud d = -4,3 a a3 = 7,5 ?
 7. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -7, a107 = 646 . a) Určete hodnotu členu a96 b) Určete součet 107 členů.
 8. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 11 a 138 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 1788.
 9. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 10. Řada
  fib Vašim úkolem je vyjádřit součet následující aritmetické řady pro n=26: S(n) = 11 + 13 + 15 + 17 + ... + 2n+9 + 2n+11
 11. AP - ľahký 2
  progression_1 Určte prvých desať členov postupnosti, ak a11=132, d =3.
 12. Strom
  tree_1 Určitý druh stromu roste v průměru o 0,5 cm za týden. Napište rovnici pro sekvenci-posloupnost, která představuje týdenní výši tohoto stromu v centimetrech, pokud se měření začalo, když měl strom 200 centimetrů.
 13. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 14. Branky
  hokej_2 čtyři hokejová mužstva nastřílela v turnaji 337 branek. druhé družstvo dalo o 16 branek méně než první , třetí o 17 méně než druhé a čtvrté o 30 branek méně než druhé . Kolik branek dalo každé mužstvo?
 15. Eliminační metoda
  rovnice_1 Řešte soustavu lineárních rovnic eliminační metodou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 16. Družstva
  football_team Kolika způsoby lze rozdělit 8 hráčů na dvě 4-členné družstva?
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?