Souřadnice

Dopočítejte chybějící souřadnici bodu M [x;77] grafu funkce f dané předpisem f: y = 2x

Výsledek

x =  6.27

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Radioaktivita
  radioactivity Za 810 hodin poklesne aktivita radioaktivního látky na 1/9 počáteční hodnoty. Jaký je poločas rozpadu dané látky?
 2. Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 3. Město 3
  city_2 Město má 22 000 obyvatel. Za jak dlouho lze očekávat, že bude mít 25 000 obyvatel, činí-li průměrný roční přírůstek obyvatel 1,4% ?
 4. Exponenciální rovnice
  exp V množině R řešte rovnici: ?
 5. Počítačová revoluce
  Intel386 Když jsme začínali dělat s počítači, tak první procesor, který si pamatuji byl Intel 8080 z roku 1974 s výkonem 0.5 MIPS. Vypočítejte o kolik procent ročně stoupal výkon procesorů, pokud Intel Pentium Pro z roku 1996 má výkon 541 MIPS. Jaká by byla spot
 6. Posloupnost
  seq Vypočítejte, kolikátý člen posloupnosti určené vztahem ? má hodnotu 60.037037.
 7. Cena přístroje
  exp_1 Cena přístroje se snižuje každým rokem o jednu pětinu. Za jak dlouho klesne cena přístroje na desetinu ceny? Určete s přesností roky a měsíce.
 8. Exponenciálni rovnice
  exp_8 Vypočítejte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64
 9. Demografie
  exp_7 Počet obyvatel je 22000osob. Při ročním nárustu 1,4% jich bude 25000osob. Za kolik let tomu tak bude?
 10. Pokles ceny auta
  car_old Automobil ztrácí hodnotu každý rok 15%. Určete dobu (v letech), kdy bude cena poloviční.
 11. Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 21-3x-5=4
 12. Demografie
  population Počet obyvatel města vzrostl za 5 let z 14000 na 19000. Jaký je průměrný roční přírůstek obyvatelstva v procentech?
 13. Logaritmická rovnice
  nat_log_ln Vypočítejte kořen rovnice: log18(6x + 66) = 0
 14. Logaritmus
  log_hat Určitě číslo, jehož dekadický logaritmus je 1.5.
 15. Vir
  virus Máme vir, který žije jednu hodinu. Každou půl hodinu splodí 2 potomky. Jaké bude žijící potomstvo jednoho virusu po 4.5 hodinách?
 16. Komplexnost
  cplx Jsou tato čísla 2i, 4i, 1 + 2i, 8i, 3 + 2i, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i komplexní?
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?