Souřadnice

Dopočítejte chybějící souřadnici bodu M [x;120] grafu funkce f dané předpisem f: y = 5x

Výsledek

x =  2.97

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Logaritmus
  log_hat Určitě číslo, jehož decimal logaritmus je -3.8.
 2. Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 3. Město 3
  city_2 Město má 22 000 obyvatel. Za jak dlouho lze očekávat, že bude mít 25 000 obyvatel, činí-li průměrný roční přírůstek obyvatel 1,4% ?
 4. Exponenciální rovnice
  exp V množině R řešte rovnici: ?
 5. Posloupnost
  seq Vypočítejte, kolikátý člen posloupnosti určené vztahem ? má hodnotu 86.
 6. Počítačová revoluce
  Intel386 Když jsme začínali dělat s počítači, tak první procesor, který si pamatuji byl Intel 8080 z roku 1974 s výkonem 0.5 MIPS. Vypočítejte o kolik procent ročně stoupal výkon procesorů, pokud Intel 486DX z roku 1992 má výkon 54 MIPS. Jaká by byla spotřeba bě
 7. Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 98x-2=9
 8. Radioaktivita
  radioactivity Za 548 hodin poklesne aktivita radioaktivního látky na 1/9 počáteční hodnoty. Jaký je poločas rozpadu dané látky?
 9. Logaritmická rovnice
  nat_log_ln Vypočítejte kořen rovnice: log33(3x + 21) = 0
 10. Vir
  virus Máme vir, který žije jednu hodinu. Každou půl hodinu splodí 2 potomky. Jaké bude žijící potomstvo jednoho virusu po 3.5 hodinách?
 11. Cena přístroje
  exp_1 Cena přístroje se snižuje každým rokem o jednu pětinu. Za jak dlouho klesne cena přístroje na desetinu ceny? Určete s přesností roky a měsíce.
 12. Demografie
  population Počet obyvatel města vzrostl za 10 let z 42000 na 54500. Jaký je průměrný roční přírůstek obyvatelstva v procentech?
 13. Exponenciálni rovnice
  exp_8 Vypočítejte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64
 14. Součet GP
  exp_1 V GP je a1=7, q=5. Stanovte podmínku pro n, aby sn≤217.
 15. Pokles ceny auta
  car_old Automobil ztrácí hodnotu každý rok 15%. Určete dobu (v letech), kdy bude cena poloviční.
 16. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 17. Komplexnost
  cplx Jsou tato čísla 2i, 4i, 1 + 2i, 8i, 3 + 2i, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i komplexní?