Exp

Ak sqrt[6]{ 10**2-6**2 } = sqrt[n]{ 1024 } ; ; , potom n je:

Výsledek

n =  10

Řešení:

Textové řešení n =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 2. Kvadratická rovnice
  parabola_1 Řešte kvadratickou rovnici: 2x2-58x+396=0
 3. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?
 4. Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.
 5. Exponenciálni rovnice
  exp_8 Vypočítejte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64
 6. Na rybníku
  lekno_2 Na rybníku rostou lekníny, každý den se jejich počet zdvojnásobí. Celá hladina se pokryje za 12 dnů. Za kolik dnů se pokryje 8 hladin?
 7. Rovnice
  cubic Kolik reálných kořenů má rovnice ??
 8. Číslo
  mocninova_fx Myslím si číslo. Pokud od jeho dvanácté mocniny odečtem jeho devátou mocninu, dostanu číslo 27 krát větší než myšleno číslo. Které číslo se si myslel?
 9. Mocninka
  1power Vyjádřete výraz ? jako n-tu mocninu se základem 10.
 10. Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 11. Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 98x-2=9
 12. Exponenciální rovnice
  exp V množině R řešte rovnici: ?
 13. Radioaktivita
  radioactivity Za 548 hodin poklesne aktivita radioaktivního látky na 1/9 počáteční hodnoty. Jaký je poločas rozpadu dané látky?
 14. Město 3
  city_2 Město má 22 000 obyvatel. Za jak dlouho lze očekávat, že bude mít 25 000 obyvatel, činí-li průměrný roční přírůstek obyvatel 1,4% ?
 15. Průsečíky s osami
  linear Vypočítej průsečíky s osami x a y funkce h:y=4/5x-3
 16. Vložte n čísel
  archimedes_1 Mezi čísla 5 a 640 vložte tolik čísel, aby s danými čísly tvořila členy geometrické posloupnosti a aby součet vložených čísel byl 630.
 17. Děti
  children_3 Ve skupině je 42 dětí. Chlapců je tam o 4 více než dívek. Kolik je ve skupině chlapců a kolik dívek?