Podobnost

Jsou dva pravoúhlé trojúhelníky navzájem podobné, pokud první má ostrý úhel 40° a druhý má ostrý úhel 50°?

Výsledek
Řešení:

▵ ABC: α=40° β=50° γ=90°
▵ A'B'C': α=50° β=40° γ=90°Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Je pravoúhlý?
  nice_3d Velikosti dvou vnitřních úhlů v trojúhelníku jsou: α=110°, β=40°. Je trojúhelník pravoúhlý?
 2. Minutová ručička
  clock+ Jakou dráhu popíše hrot minutové ručičky hodin dlouhé 6cm za 20 minut pokud víme, že počáteční poloha ručičky s konečnou svírají navzájem úhel 120°?
 3. Pravoúhlý lichoběžník
  trapezoids Kolik pravých vnitřních úhlů má pravoúhlý lichoběžník?
 4. 3-úhelník
  triangle2 Může být největší úhel v trojúhelníku menší než 20°?
 5. Úhly
  triangle V trojúhelníku má jeden vnější úhel velikost 56°30' a jeden vnitřní úhel 46°24'. Vypočítejte ostatní vnitřní úhly trojúhelníku.
 6. Úhly kosočtverce
  rhombus2 Pokud je jeden úhel v kosočtverci rovný 159°, jak velký je k němu sousední úhel kosočtverce?
 7. Minutová ručička
  hands Jakou dráhu projde velká (minutová) ručička na hodinách za 47 minut, pokud má délku 43 cm?
 8. Ručičky
  soviet_watch Hodiny ukazují 12 hodin. Po kolika minutách se bude svíraný úhel mezi hodinovou a minutovou ručičkou 90°? Uvažujte kontinuální pohyb obou ručiček hodin.
 9. Čtvrtkruh
  quarter_circle Drát, který je zahnutý po obvodu čtvrtkruhu má délku 3π+12. Určitě poloměr čtvťkruhu.
 10. Rovnoramenný lichoběžník
  isoscele_trapezoid Lichoběžník YSED (YS||ED) je rovnoramenný. Velikost úhlu při vrcholu Y je 17 stupňů. Vypočítejte velikost úhlu při vrcholu E.
 11. Kompas
  wind_rose Jaký úhel svírají směry WSW (WestSouthWest) a SSE (SouthSouthEast) na kompasu?
 12. N-úhelník úhly
  ngon2 Jaký je součet vnitřních úhlů libovolného 9-úhelníku? Jaký je vnitřní úhel pravidelného konvexního 9-úhelníku?
 13. Čtvrtkruh II
  quartes_circle Vypočítejte poloměr čtvrtkruhu, jehož obsah se rovná kruhu o poloměru r = 39 cm.
 14. Úhly na hodinách
  watch Určitě velikost úhlu, který proběhne minutová ručička za 75 minut.
 15. Úhly
  angles Je pravda že sousední úhly notmají společné rameno?
 16. Minutová ručička 2
  clock_2 Za kolik minut opíše minutová ručička hodin úhel 60 stupňů?
 17. Ručičky na hodinách
  watch_3 Ručičky na hodinách ukazují čas 12 hodin a 2 minuty. Vypočítejte velikost ostrého úhlu, který budou svírat o 3 hodiny později.