SUS trojuhélník

V trojúhelníku jsou dány dvě strany dlouhé 14 a 23 a úhel jimi sevřený 145°6'. Vypočítejte obsah tohoto trojúhelníku.

Výsledek

S =  92.1

Řešení:

Textové řešení S =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. 30-60-90
  30-60-90 Nejdelší strana trojúhelníku s úhly 30°-60°-90° měří 17. Jaká je délka nejkratší strany?
 2. Trojúhelník Suu
  triangle_blue Trojúhelník má jednu stranu dlouhou 48 m a jeho dva vnitřní úhly mají velikost 60°. Vypočítejte obvod a obsah trojúhelníku.
 3. Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku se stranou 43.
 4. Trojúhelník
  star Vypočtěte obsah trojúhelníku ABC je-li dáno: b=c=17 cm, r=18 cm (r je poloměrem kružnice opsané).
 5. Farmář
  field_2 Farmář by rád poprvé osel své malé pole. Potřebné množství osiva záleží na ploše. Pole má tvar trojúhelníku. Farmář už pole oplotil, takže zná délky stran: 52, 81 a 43 metrů. Najdeš vhodný způsob, jak zjistit plochu k osetí?
 6. Dvojitý žebrík 2
  rr_rebrik Dvojitý žebrík má ramena dlouhá 3 metry. Do jaké výšky bude dosahovat horní konec žebíku, jestliže dolní konce jsou od sebe vzdáleny 1,8 metru?
 7. Lanovka
  lanovka Lanovka stoupá pod úhlem 12° a spojuje horní a dolní stanici s výškovým rozdílem 676 m. Jak dlouhé je "nekonečné" tažné lano lanovky?
 8. Lanovka 2
  lanovka_1 Lanovka stoupá pod úhlem 21° a spojuje horní a dolní stanici s výškovým rozdílem 1360 m. Jak dlouhá je je trať lanovky?
 9. Šestiúhelník S
  hexagon Vypočítejte plochu pravidelného šestiúhelníku vepsaného do kruhu s poloměrem r=1 km.
 10. Rovnoběžník 12
  rovnobeznik_2.JPG | AB | = 76cm, | BC | = 44cm, úhel BAD = 30 ° Vypočítejte obsah rovnoběžníku.
 11. Tětiva 2
  circle_ Bod A má od středu kružnice s poloměrem r = 5 cm vzdálenost 13 cm. Vypočítejte délku tětivy spojující body dotyku T1 a T2 tečen vedených z bodu A ke kružnici k.
 12. Pravoúhlý trojúhelník
  triangles_1 Pravoúhlý trojúhelník ABC s odvěsnou a = 13 má obsah S = 13. Vypočítejte délky zbývajících stran.
 13. Sínus
  sines V ▵ ABC, je-li sin (α)= 0.4 a sin (β) = 0.4 vypočítejte sin (γ)
 14. RR lichoběžník
  trapezium_2 Určitě obsah rovnoramenného lichoběžníku se základnou délky 37, ramenem délky 10 a úhlem mezi základnou a ramenem 70°.
 15. Střední příčka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 16. Trigonometrie
  sinus Platí rovnost? ?
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?