Čtverec 2

Strana čtverce a = 2.2 cm, kolik cm je jeho úhlopříčka?

Výsledek

d =  3.11 cm

Řešení:

Textové řešení d =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.

Další podobné příklady:

 1. Úhlopříčka
  square_diagonal Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jehož strana je a = 12 cm.
 2. Strana
  square_analytic_geometry Vypočítejte velikost strany čtverce ABCD s vrcholem A [0, 0], pokud úhlopříčka BD leží na přímce p: -7x -y -4 =0.
 3. Pravoúhlý - proměna
  right-triangle Z pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 7 cm a 5 cm jsme sestrojili čtverec se stejným obsahem jako trojúhelník. Jak dlouhá bude strana čtverce?
 4. Štěk
  stvorec_1 Štěk je uvázaný na řetězu, která je upevněna v rohu dvora. Dvůr má tvar čtverce o straně dlouhou 20 metrů. Stejná dlouhá je i Štěkova řetěz. Jsou na dvoře místa kam se Štěk nedostane?
 5. Nekonečno
  circles-and-squares Do čtverce o straně délky 15 je vepsán kruh, do něho pak čtverec, do toho opět kruh atd. do nekonečna. Vypočítejte součet obsahů všech těchto čtverců.
 6. Čtverec 10
  ppyth5 Vypočítej stranu čtverce s uhlopříčkou 10cm.
 7. Mríž
  X Pan Novák má na chatě sklep a do sklepa okno tvaru čtverce a straně 0,6 metru. Na okno chce umístit mríž tvaru písmene X ve čtverci. Použije železné tyče, které nechá svařit. Vypočítej jaké délky jednotlivých tyčí bude potřebovat a jaké bude celková délk
 8. Úhlopříčka čtverce
  square_d Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jestliže jeho obvod je 452 cm.
 9. Čtverec
  1square Vypočítejte obsah čtverce, jehož úhlopříčka je 48 cm.
 10. Dlažba
  dlazba Kolik Kč zaplatíš za položení dlažby ve čtvercové místnosti s úhlopříčkou 8 m, jestliže m2 přijde na 420 Kč?
 11. Strom - trám
  tram Z kmenu stromu, jehož průměr na užším konci je 28 cm, se má vyrobit trám čtvercového průřezu. Vypočťete délku strany největšího možného čtvercového průřezu.
 12. Náměstí
  namestie Obdélníkové náměstí má délky stran 276 a 368 metrů. Kolik metrů bude měřit cesta, která povede po úhlopříčce náměstí rovně z jednoho rohu do druhého?
 13. Obdélník ABCD
  math V obdélníku ABCD známe délku strany AB=16 cm a úhlopříčky AC=20 cm. Vypočtěte jeho obvod a obsah.
 14. Dvě úhlopříčky
  rhombus-diagonals V kosočtverci je délka strany 12 cm a délka jedné úhlopříčky 21 cm. Jaká je délka druhé úhlopříčky?
 15. Ťěžnice
  1taznice_rt V pravoúhlém trojúhelníku jsou odvěsny a=58 cm b=80 cm. Vypočítejte délku těžnice tc na přeponu.
 16. Soustředna kružnice
  chord_2 V kružnici s průměrem 13 cm je sestrojena tětiva délky 1 cm. Vypočtěte poloměr soustředné kružnice, která se dotýká tětivy.
 17. Příkop
  prikop Příkop průřezu rovnoramenného lichoběžníku o základnách 2m a 6m je hluboký 1,5m. Jak dlouhý je svah příkopu ?