Čtyrstěn

Vypočtěte výšku a objem pravidelného čtyřstěnu, jehož hrana má délku 19 cm.

Výsledek

h =  15.51 cm
V =  808.34 cm3

Řešení:

Textové řešení h =
Textové řešení V =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Další podobné příklady:

 1. Rohy krychle
  polyhedra-truncated-cube Z krychle o hraně 6 cm odřízneme všechny vrcholy tak, že každá rovina řezu protíná hrany 2 cm od nejbližšího vrcholu. Kolik hran bude mít toto těleso?
 2. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 3. Soustava rovnic
  linsys Řešte následující soustavu rovnic o třech neznámých 3x+2y+3z=110 5x-y-4z=0 2x-3y+z=0
 4. Tři dílny
  workers_24 Ve třech dílnách závodu pracuje 2743 lidí. Ve druhé dílně pracuje o 140 lidí více než v první a ve třetí dílně 4,2-krát více než v druhé. Kolik lidí pracuje v každé dílně?
 5. PIN - kódy
  pin Kolik pětimístných PIN - kódů můžeme vytvořit s použitím sudých číslic?
 6. AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 7. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 8. Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů:
 9. Branky
  hokej_2 čtyři hokejová mužstva nastřílela v turnaji 337 branek. druhé družstvo dalo o 16 branek méně než první , třetí o 17 méně než druhé a čtvrté o 30 branek méně než druhé . Kolik branek dalo každé mužstvo?
 10. Eliminační metoda
  rovnice_1 Řešte soustavu lineárních rovnic eliminační metodou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 11. Přímka
  skew_lines Je pravda že přímky které se neprotínají jsou rovnoběžné?
 12. Družstva
  football_team Kolika způsoby lze rozdělit 16 hráčů na dvě 8-členné družstva?
 13. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti a11=-14, d=-1
 14. Nohy
  rak Rak má 5 párů nohou. Hmyz má 6 nohou. 60 tvorů má celkem 500 nohou. Okolik více je raků než hmyzu?
 15. Posloupnost
  seq_1 Zapište prvních 6 členů této posloupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 16. Vektor PQ
  vectors_2 Ze zadaných souřadnic bodů P = (5, 8) a Q = (6, 9), najděte souřadnice a velikost vektoru PQ.
 17. Trigonometrie
  sinus Platí rovnost? ?