Budoucnost knihoven

Jistě víte že díky internetu, elektronické komunikací a rozmachu online zdrojů na internetu ročně klesá počet klasických čtenářů o 16%. Přitom se jedná o nezvratný evoluční přesun od drahých knih a knihoven k ihned dostupným (tj. levnějším) informacím z internetu.

Knihovna měla v roce 1992 3205 čtenářů. Určitě rok, ve kterém bude čtenářů už jen 311.

Výsledek

x =  2005

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.

Další podobné příklady:

  1. Město
    city_1 Koncem roku 2010 mělo určité město 530000 obyvatel. Každý rok se počet obyvatel zvětší o 2.5%. Jaký bude počet obyvatel koncem roku 2017?
  2. 5 členů
    pst3.JPG Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
  3. JUDr. Lichva
    paragraph Soudce JUDr. Lichva schválil dohodu o vině a trestu kde přiznal povinnost zaplatit denní úrok 0.12%. O jak velký se jedná o roční úrok? Rok uvažujte jako 365 dnů.
  4. Paprsek
    lom_paprsek Světelný paprsek ztrácí při průchodu skleněnou deskou 1/12 své intenzity. Jaká bude intenzita paprsku po průchodu deskou, která je 10x silnější?
  5. Zesílení
    solar Najdetě zisk obvodu v decibelech, ak výstupní výkon je 12x vstupního příkonu.
  6. Zo 6 na 3
    thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
  7. UV záření
    uv_rays Sklo o tloušťce 1 mm zachytí 5% procházejícího UV záření. Kolik procent procházejícího UV záření zachytí sklo o tloušťce 2.3 cm, sestavené z takových 1 mm skel?
  8. Stroj
    machine Cena nového stroje je 23000 eur. Každý rok se odepisuje 12% ze zůstatkové hodnoty. Jaká bude hodnota stroje po 2 letech?
  9. Palmy
    palma U moře roste 8 palem. Na první sedí 1 papoušek, na druhé 2, na třetí 4 papoušci a na každé další vždy dvojnásobek papoušků sedících na předchozí palmě. Kolik papoušků sedí na osmé palmě?
  10. Piano
    piano Pokud v pondělí cvičí Zuzka 10 minut a každý další den chce cvičit 2krát tolik jako předchozí den, kolik hodin a minut bude muset cvičit v pátek?
  11. Osm členů
    fn Urči prvních osm členů geometrické posloupnosti, pokud a9=512, q=2
  12. Desátý
    10 Vypočtěte desátý člen geometrické posloupnosti je-li dáno: a1=1/2 a q=2
  13. Geometrická posloupnost 4
    Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a5 = 7 a7 = 38. Vypočtěte s11 (= součet prvních 11 členů této posloupnosti).
  14. Geometrická posloupnost
    fractal Mezi čísla 5 a 1080 vložte 2 čísla, aby tvořily geometrickou posloupnost.
  15. Vir
    virus Máme vir, který žije jednu hodinu. Každou půl hodinu splodí 2 potomky. Jaké bude žijící potomstvo jednoho virusu po 4.5 hodinách?
  16. Posloupnost
    mandlebrot Najděte společný poměr (tzv. kvocient, resp. koeficient) posloupnosti -2, -6, -18, -54, -162 . Poměr zapište jako desetinné číslo zaokrouhleno na desetiny.
  17. Geometrická posloupnost 2
    exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=3.3, kvocient q=-0.2. Vypočítejte a9.