Rovnoramenný lichoběžník

Lichoběžník YSED (YS||ED) je rovnoramenný.
Velikost úhlu při vrcholu Y je 17 stupňů.
Vypočítejte velikost úhlu při vrcholu E.

Výsledek

úhel:  163 °

Řešení:

Textové řešení úhel:=Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. RR lichoběžník v3
  rovnobezky_uhly V rovnoramenného lichoběžníku ABCD je velikost úhlu β = 81° Napiš velkosti úhlů α, γ a δ.
 2. Pravoúhlý lichoběžník
  trapezoids Kolik pravých vnitřních úhlů má pravoúhlý lichoběžník?
 3. Vypočítajte
  lichobeznik_5 Vypočítajte obvod lichobežníka, ak ú dĺžky strán nasledovné: a = 26cm, b=odmocnina z 50, c=9cm, d=13cm
 4. Úhly na hodinách
  watch Určitě velikost úhlu, který proběhne minutová ručička za 75 minut.
 5. Rovnoběžník
  rovnobeznik_2 V rovnoběžníku známe jeden vnitřní úhel 67°33`. Vypočtěte velikost ostatních vnitřních úhlů.
 6. Úhly
  triangle V trojúhelníku má jeden vnější úhel velikost 56°30' a jeden vnitřní úhel 46°24'. Vypočítejte ostatní vnitřní úhly trojúhelníku.
 7. Úhly
  angles Je pravda že sousední úhly notmají společné rameno?
 8. Výpočet výrazu
  numbers_38 Určite hodnotu výrazu s desetinnými čísly: (4.416356)-7.152+(74.855)=?
 9. Úsečka
  line Dá se zkonstruovat úsečka, pokud známe z ní: center
 10. Číslo
  numbers2_6 Přičteme-li k jeho čtyřnásobku 9,dostaneme 33.Udělej zápis a vyřeš rovnici
 11. Úhly
  angles_4 Vypočti: 127° 37' - 58° 48'
 12. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LIV + MCCCIX
 13. Úhly kosočtverce
  rhombus2 Pokud je jeden úhel v kosočtverci rovný 159°, jak velký je k němu sousední úhel kosočtverce?
 14. Rovnice 26
  eq222_14 Řešte rovnici: 1/5. (a-3)-1/3. (a-5)=1
 15. Tupý úhel
  UholZSobr2 Jaký tupý úhel svírají ručičky hodin o 17:00?
 16. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napiš v desítkové soustavě zkrácený i rozvinutý zápis těchto čísel : a) čtyři tisíce sedmdesát devět b) pět set jeden tisíc šest set deset c) devět milionů dvacet šest
 17. Rovnice 27
  eq222_15 Řešte rovnici: (2v+2)/8=(v-7)/4-v