Rovnoramenný lichoběžník

Lichoběžník YSED (YS||ED) je rovnoramenný.
Velikost úhlu při vrcholu Y je 17 stupňů.
Vypočítejte velikost úhlu při vrcholu E.

Výsledek

úhel:  163 °

Řešení:

Textové řešení úhel:=Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Pravoúhlý lichoběžník
  trapezoids Kolik pravých vnitřních úhlů má pravoúhlý lichoběžník?
 2. Vypočítajte
  lichobeznik_5 Vypočítajte obvod lichobežníka, ak ú dĺžky strán nasledovné: a = 26cm, b=odmocnina z 50, c=9cm, d=13cm
 3. Úhly na hodinách
  watch Určitě velikost úhlu, který proběhne minutová ručička za 50 minut.
 4. Rovnoběžník
  rovnobeznik_2 V rovnoběžníku známe jeden vnitřní úhel 67°33`. Vypočtěte velikost ostatních vnitřních úhlů.
 5. Úhly
  triangle V trojúhelníku má jeden vnější úhel velikost 56°30' a jeden vnitřní úhel 46°24'. Vypočítejte ostatní vnitřní úhly trojúhelníku.
 6. Úhly
  angles Je pravda že sousední úhly mají společné rameno?
 7. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napiš v desítkové soustavě zkrácený i rozvinutý zápis těchto čísel : a) čtyři tisíce sedmdesát devět b) pět set jeden tisíc šest set deset c) devět milionů dvacet šest
 8. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LIV + MCCCIX
 9. Úhly
  angles_4 Vypočti: 127° 37' - 58° 48'
 10. Rovnice 27
  eq222_15 Řešte rovnici: (2v+2)/8=(v-7)/4-v
 11. Rovnice 26
  eq222_14 Řešte rovnici: 1/5. (a-3)-1/3. (a-5)=1
 12. Číslo
  numbers2_6 Přičteme-li k jeho čtyřnásobku 9,dostaneme 33.Udělej zápis a vyřeš rovnici
 13. Výpočet výrazu
  numbers_38 Určite hodnotu výrazu s desetinnými čísly: (4.416356)-7.152+(74.855)=?
 14. Zdeněk
  tanks_3 Zdeněk nabral 15l vody ze 100 litroveho sudu plného vody. Zapiš zlomkem, jakou část vody Zděnek nabral.
 15. Lesní školka 4
  stromcek_2 V lesní školce po zimě zjistili, že jim vyhynula 1/10 smrčků. Za ně vysadili 193 nových smrčků. Kolik smrčků je v lesní školce?
 16. Úsečka
  line Dá se zkonstruovat úsečka, pokud známe z ní: center
 17. Tupý úhel
  UholZSobr2 Jaký tupý úhel svírají ručičky hodin o 17:00?