Rovnoramenný lichoběžník

Lichoběžník OINJ (OI||NJ) je rovnoramenný.
Velikost úhlu při vrcholu O je 36 stupňů.
Vypočítejte velikost úhlu při vrcholu N.

Výsledek

úhel:  144 °

Řešení:

Textové řešení úhel:=Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Rovnoramenný lichoběžník
  licho_1 Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny jsou v poměru 4:3. rameno b= 13 cm a výška v= 12 cm.
 2. KLMN
  trapezium V lichoběžníku KLMN platí že, strany KL a MN jsou rovnoběžné, úsečky KL a KM jsou shodné, úsečky KN, NM a ML jsou navzájem shodné. Určete velikost úhlu KMN.
 3. RR lichoběžník
  trapezoid_ABCD Vypočítej délku úhlopříčky a výšky rovnoramenného lichoběžníku ABCD, jehož základny mají délky a = |AB| = 36 cm, c = |CD| = 23 cm a ramena b = d = |BC| = |AD| = 34 cm.
 4. Silniční násep
  nasyp_cesta Silniční násep má příčný řez tvaru rovnoramenného lichoběžníku o základnách 6 metrů a 9 metrů, ramena délky 3 metrů. Kolik metrů krychlových zeminy je v náspu o délce 1451 metrů?
 5. RR lichoběžník
  trapezium_2 Určitě obsah rovnoramenného lichoběžníku se základnou délky 37, ramenem délky 10 a úhlem mezi základnou a ramenem 70°.
 6. Obsah lichoběžníku
  trapezoid Základny lichoběžníku mají velikost 6 dm a 10 cm. Jeho výška je 5 cm. Vypočítejte jeho obsah.
 7. Zahradka
  lichobeznik_zachradka Zahrada má dva protější ploty rovnoběžné. Jejich vzdálenost je 29 m. Délky tychto dvou plotů je 62.4 metru a 39.6 metrů. Vypočítejte výměru této zahrady.
 8. Pravoúhlý lichoběžník
  lich_right V pravoúhlém lichoběžníku mají základny délky 3,2 cm a 62 mm. Kratší rameno má délku 0,25 dm. Vypočítejte délky úhlopříček a druhého ramene.
 9. V lichoběžníku
  intersect_trapezoid_diagonals V lichoběžníku ABCD známe AB = 8 cm, výšku lichoběžníku 6 cm a průsečík úhlopříček je od AB vzdálen 4 cm. Vypočítejte obsah lichoběžníku.
 10. Lichoběžník MO
  right_trapezium Je dán pravouhlý lichoběžník ABCD s pravým uhlem u bodu B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopříčky jsou na sebe kolmé. Vypočítejte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 11. Lichoběžník
  trapezoid_1 Vypočítejte obsah lichoběžníku ABCD se stranami |AD|= 61 cm, |DC|=39 cm, |CB|=17 cm, |AB|=17 cm..
 12. Lichoběžník - úhlopříčky
  licho Lichoběžník má délku úhlopříčky AC přeseknutu úhlopříčkou BD v poměru 2:1. Trojúhelník vytvořen body A, průnikem úhlopříček (S) a bodem D má obsah 164 cm2. (Tomuto trojúhelníku také patří strana úhlopříčky AC a je 2x větší než její druhá část.) Jaký je o
 13. Záhradka
  garden Zahrada tvaru lichoběžníku má rovnoběžné strany dlouhé 16 m a 23 m. Její plocha je 117 metrů čtverečních. Jaká je šířka zahrady?
 14. Jáma
  ihlan_zrezany Jáma ve tvaru komolého jehlanu s obdélníkovými podstavami a je hluboká 1.4 m. Délka a šířka jámy je navrchu 3 × 1.5 m, dole 1 m × 0.5 m. Na natření 1 metre čtvereční jámy je třeba 1.5 l zelené barvy. Kolik litrů barvy se na její natření použije, pokud nat
 15. P lichoběžník
  Trapezium_example Pravoúhlý lichoběžník má základny 13 a 5 a obsah 24 cm2. Jaký je jeho obvod?
 16. Lichoběžník
  rectangular_trapezoid Jsou úhlopříčky v pravoúhlém lichoběžníku navzájem kolmé a půlí úhly?
 17. Lichobežník
  lichobeznik_3 Lichoběžník ABCD a = 35m b = 28m c = 11m a d = 14m. Jak vypočítat jeho obsah?