Log

Vypočítej hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .

Výsledek

x =  0.86

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Vyzkoušejte také kalkulačku s komplexními čísly.

Další podobné příklady:

 1. Převrácená hodnota
  complex_numbers Vypočítejte převrácenou hodnotu komplexního čísla z=0.8+0.6i:
 2. Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 3. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 4. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 5. Radioaktivita
  radioactivity Za 548 hodin poklesne aktivita radioaktivního látky na 1/9 počáteční hodnoty. Jaký je poločas rozpadu dané látky?
 6. Logaritmus
  log_hat Určitě číslo, jehož decimal logaritmus je -3.8.
 7. Čebyševov vzorec
  ChebyshevSpiral Na odhadnutí počtu prvočísel menších než x slouží tzv. Čebyševov vzorec: ? Odhadněte počet prvočísel menších než 30300537.
 8. Měřítko
  map_10 Zapiš měřítko vyjadřující, že zobrazený předmět byl zmenšen na třetinu.
 9. Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 10. Moivrovka
  sqrt3_complex Existují dvě různá komplexní čísla z taková, že z na třetí se rovná 1 a současně z není rovno 1. Vypočtěte součet těchto dvou čísel.
 11. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a4=-35, a11=-105
 12. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 13. Komplexnost
  cplx Jsou tato čísla 2i, 4i, 1 + 2i, 8i, 3 + 2i, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i komplexní?
 14. Akvárium
  zebra_fish Akvárium v obchodě se zvířátky má 8 zebra rybiček. Kolika různými způsoby může Peter vybrat 2 zebra rybiček?
 15. V cukrárně
  ice_cream V cukrárně prodávají 5 druhů zmrzlin. Kolika způsoby si mohu koupit 3 druhy, pokud mi na pořadí zmrzlin nezáleží?
 16. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
 17. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?