Log

Vypočítej hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .

Výsledek

x =  0.86

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Vyzkoušejte také kalkulačku s komplexními čísly.

Další podobné příklady:

 1. Převrácená hodnota
  complex_numbers Vypočítejte převrácenou hodnotu komplexního čísla z=0.8+0.6i:
 2. ABS KC
  complex_num Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla -15-29i.
 3. Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 4. Logaritmická rovnice
  nat_log_ln Vypočítejte kořen rovnice: log33(3x + 21) = 0
 5. Nulové body
  absolute value Vypočítejte kořeny rovnice: ?
 6. Logaritmus
  log_hat Určitě číslo, jehož decimal logaritmus je -3.8.
 7. Město 3
  city_2 Město má 22 000 obyvatel. Za jak dlouho lze očekávat, že bude mít 25 000 obyvatel, činí-li průměrný roční přírůstek obyvatel 1,4% ?
 8. Měřítko
  map_10 Zapiš měřítko vyjadřující, že zobrazený předmět byl zmenšen na třetinu.
 9. Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 10. Moivrovka
  sqrt3_complex Existují dvě různá komplexní čísla z taková, že z na třetí se rovná 1 a současně z není rovno 1. Vypočtěte součet těchto dvou čísel.
 11. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?
 12. Komplexnost
  cplx Jsou tato čísla 2i, 4i, 1 + 2i, 8i, 3 + 2i, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i komplexní?
 13. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a4=-35, a11=-105
 14. Štatistický
  dice_3 Radka provedla 50 hodů hrací kostkou. Do tabulky zaznamenala četnosti padnutí jednotlivých stěn kostky Číslo stěny 1 2 3 4 5 6 četnost 8 7 5 11 6 13 Vypočtěte modus a medián čísel stěn, které Radce padly.
 15. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 16. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 17. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?