Dělení - 8. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 231

 • Delitelnost
  dots Určete nejmenší celé číslo, které při dělení 11 dává zbytek 4, při dělení 15 dává zbytek 10 a při dělení 19 dává zbytek 16.
 • Zbytek
  numbers2_35 A je libovolné přirozené číslo, které dává při dělení číslem 6 zbytek 1. B je libovolné přirozené číslo, které dává při dělení číslem 3 zbytek 2. Jaký zbytek dává při dělení třemi součin čísel A.B ?
 • Slávkine čísla
  olympics_2 Slávka si napsala barevnými fixy čtyři různé přirozená čísla: červené, modré, zelené a žluté. Když červené číslo vydělí modrým, dostane jako neúplný podíl zelené číslo a žluté představuje zbytek po tomto dělení. Když vydělí modré číslo zeleným, vyjde její
 • Rovnice s dělením
  tuzky_1 Urči x,y: x+y=10 x: y=10
 • Sportovní hry
  kureci_olympiada Žáci jedné školy se zúčastnili okresních sportovních her. Při dělení do družstev zjistili, že v případě vytvoření čtyřčlenných družstev zbyl 1 žák, v případě pětičlenných družstev zbyli 2 žáci a v případě šestičlenných družstev zbyli 3 žáci. Kolik žáků té
 • Rozděl 9
  workers_2 Rozděl k poměru 5:3 100 lidí
 • Trojciferné
  primes Napište nejmenší trojciferné číslo, které pri dělení 5 a 7 dává zbytek 2.
 • Poměr
  ratio_2 Rozlož číslo 1963 v poměru 9:2:2.
 • Rozděl
  oriesky Rozděl 120 ořechů v poměru 4: 6.
 • Procenta jinak
  percent_sign Vypočítejte 60% pokud 81% je 54.
 • Cukr 16
  cukr Vyjádři hektarový výnos cukrovky, když víš, že z 20 ha polí se sklidí y tun cukrovky.
 • Mocniny - srovnávaní
  diagram Kolikrát větší je číslo 56 jako 46?
 • Převrácená hodnota
  rec_gamma Jaká je převrácená hodnota součtu převrácených hodnot čísel 6 a 5?
 • Rozklad
  prime_factorization Udělejte rozklad pomocí prvočísel čísla 99. Výsledek zapište jako prvočíselné dělitele (všechny, i násobné)
 • Oblouková
  angles Převeďte do obloukové míry: 924 ° Výsledek napište jako násobek π.
 • Dělitele
  one Najděte všechna dělitele čísla 493. Kolik jich je?
 • Kolikrát 5
  cubes Kolikrát se zvětší objem krychle, pokud její hranu zvetšíme třikrát?
 • Rovnice - reciproká
  hyperbola_3 Řešte pro neznámou x: 7: x = 14: 1000
 • Šestiúhelník
  stef.6.11.99 Rozděl pravidelný šestiúhelník na osm stejných dílů.
 • Rozdíl 5
  plusminus Rozdíl dvou čísel je 74. Dělíme-li větší číslo menším, dostaneme neúplný podíl 7 a zbytek 2. Určete obě čísla.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.
Příklady na dělení. Příklady pro 8. ročník (pro osmáky).