Dělitelnost - 6. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 125

 • Dělitelnost 2
  divisors Kolik dělitelů má přirozené číslo 13?
 • Dělitelnost
  nice_circles Určitě všechny dělitele čísla 47.
 • 12 - delitelnost
  numbers2 Nahraďte písmena A a B číslicemi tak, aby výsledné číslo x bylo dělitelné dvanácti /všechny možnosti/. x=2A3B Kolik je celkově řešení?
 • Číslo
  num Určete číslo, o němž víte, že rozdíl jeho pětinásobku a trojnásobku se rovná 42.
 • Jableká
  jableka Kolik minimálně jablek je v košíku, je-li možné je beze zbytku rozdělit do balíčků po 6, 14 i 21 kusech?
 • Rozklad
  prime_factorization Udělejte rozklad pomocí prvočísel čísla 99. Výsledek zapište jako prvočíselné dělitele (všechny, i násobné)
 • Rozklad čísla na součin
  prime Zapište číslo 98 jako součin prvočíselných činitelů (faktorů).
 • Napiš 2
  cisla Napiš vzorec pro sudé číslo x, značí-li y kterékoliv liché číslo.
 • Součet
  eq1 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 75. Zjisti, součet druhého a čtvrtého z nich.
 • Součet 21
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Součet číslic
  numbers2 Kolik je dvouciferných přirozených čísel, které maji součet číslic 9?
 • Společné dělitele
  prime Najdi všechny společné dělitele čísel 30 a 45.
 • Kolik 62
  numbers Kolik trojciferných přirozených čísel celkem je dělitelných beze zbytku číslem 9?
 • Dělitel
  gula_medzi_kuzelmi Urči, která dvou ciferná čísla mají největší dělitel 14, stejně jako číslo 56. Kolik jich je?
 • Ciferny součet
  numbers Určete nejmenší přirozené číslo n, jehož ciferny součet je roven 37.
 • Vojáci
  army Pokud generál seřadí vojáky do zástupu po devíti zbyde jich 6. Kolik vojáků má pluk jestliže víme, že je jich méně než 300?
 • Počet řešení
  eggs Kolik řešení má rovnice x. y = 2361 se dvěma neznámými v množině přirozených čísel?
 • Ciferný součet
  numbers2 Kolik je čísel menších než 222, jejichž ciferný součet je 8?
 • Hvězdička
  prime Jakou číslici doplnit namísto hvězdičky 702 * 8, abychom dostali číslo dělitelné 6?
 • Zahradnik 4
  zahon Zahradnik měl 158 sazenic. Vysadil je do tří rad o stejném počtu sazenic. Kolik sazenic bylo v každé radě? Zbyly mu nejake sazenice?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Dělitelnost - příklady. Příklady pro 6. ročník (šestého ročníku).