Druhá mocnina + vyjádření neznámé ze vzorce - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 81

 • Druhá mocnina
  eq222_2 Určete číslo x, které pokud se zvětší o 2, tak se zvětší jeho druhá mocnina o 21 procent.
 • Zjednodušte
  eq2 Zjednodušte 5a. (-3a)
 • Jsou dána 2
  number_line_15 Jsou dána dvě čísla . Druhé číslo je pětkrát větší než první číslo a druhá mocnina prvního čísla se rovná 3/5 druhého čísla, určete součet obou čísel a všechny jeho dělitele.
 • Mocninky
  parabola_1 Které kladné číslo se rovná dvojnásobku své druhé mocniny?
 • Mnohočlen 2
  eq1_6 Zjednodušte zápis mnohočlenu: (x+2)2+(x-2)(x+2)
 • Velikost krychle
  cube_diagonals Jaká je velikost hrany krychle s povrchem 37,5 m2?
 • Vypočítejte 19
  map3 Vypočítejte obvod čtverce o obsahu 9 arů.
 • Kostka
  cube_shield Vypočítejte objem kostky, pokud její povrch je 150 cm2.
 • Doplnění na čtverec
  eq2_5 Vyřešte kvadratickou rovnici: m2 = 4m + 20 pomocí metody doplnění na čtverec nebo doplnění do čtverce.
 • Součet
  eq222_1 Součet druhých mocnin dvou po sobě bezprostředně následujících přirozených čísel je 1201. Určitě tato čísla.
 • Kostka
  cube_in_sphere Kostka má povrch 600 cm2, jaký je její objem?
 • Kruh
  circle Jak velký je obsah kruhu, pokud jeho obvod je 88,3 cm?
 • Poměr obsahů
  square_axes Délky stran dvou čtverců jsou v poměru 5:7 v jakém poměru budou jejich obsahy?
 • Rotační kužel 6
  kuzel_2 V rotačního kuželu = 100π S rotačního kuželu = 90π v=? r=?
 • Žárovka 2
  bulbs_3 Odpor žárovky s příkonem 40W je 10 ohm. K jakému zdroji je připojena? Jaký proud jí prochází?
 • Krychle 36
  cubes_18 krychle má povrch 110,6 cm2. vypočítej délku její hrany.
 • Vypočti 2
  circle_axes Vypočti obvod kruhu, je-li jeho obsah S = 2119,5 cm2.
 • Čtvrtkruh
  circle14 Vypočítej obvod čtvrtkruhu, pokud jeho obsah je S = 314 cm2.
 • Povrch krychle
  cube_diagonals_5 Povrch krychle je 500 cm2, kolik cm3 bude její objem?
 • Výška = průměr
  valec_1 Povrch válce, jehož výše se rovná průměru podstavy, je 4239 cm čtverečních. Vypočítejte objem válce.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Druhá mocnina - slovní úlohy a příklady. Vyjádření neznámé ze vzorce - slovní úlohy a příklady.