Kruh, kružnice - 6. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 91

 • Kruh - lehké 2
  circle_3 Kruh má poloměr 6 cm. Vypočítejte a doplň:
 • Kruh 3
  circl2 Jaký průměr má kruh o obsahu 35 cm čtvereční.
 • Délka kružnice
  circle_1 Vypočítejte délku kružnice s průměrem 7 cm.
 • Motouz - kružnice
  motuz Martin má motouz dlouhý 628 mm. Vytvaroval z něj kružnici. Vypočítejte poloměr této kružnice.
 • Kruh easy
  circle3 Vypočítejte obsah kruhu s poloměrem 1,2 m.
 • Dvě kružnice
  two_circles Dvě kružnice s poloměry 4 cm a 3 cm mají středy vzdáleny 0,5 cm. Kolik společných bodů mají tyto kružnice?
 • Kruh
  circles_1 Vypočítejte obsah kruhu s obvodem 15m.
 • Oblouk kružnice
  obluk Jaká je délka oblouku kružnice s průměrem 46 cm, který přísluší středovému úhlu 30°?
 • 6úhelník - jednoduché
  hexagons Obvod pravidelného šestiúhelníku je 113. Určete poloměr jeho opsané kružnice.
 • Čtverec a kružnice
  circle_square Do čtverce je vepsána kružnice s průměrem 10 cm. O kolik je její délka menší než obvod čtverce?
 • Kruh - lehké
  kruh Obvod kruhu je 497 mm. Kolik mm je dlouhy průměr?
 • Kruh
  circle Jak velký je obsah kruhu, pokud jeho obvod je 88,3 cm?
 • Průsečíky
  intersect_circles Kolik průsečíků budou mít kružnice s poloměry 16 mm a 15 mm, pokud vzdálenost jejich středů je 16 mm.
 • Poloměr
  c2 Jaký poloměr má kružnice s obvodem 28 cm.
 • Obsah 20
  circles Obsah 2 kruhů jsou v poměru 4:9. Větší kruh má průměr 18 cm. Vypočítej poloměr měnšího kruhu.
 • Délka oblouku
  obluk Jaká je délka oblouku kružnice k (S, r=68mm), který přísluší středovému úhlu 78°?
 • Vypočítejte 24
  circle_axes Vypočítejte poloměr kružnice, jejíž délka je o 107 cm větší než její průměr.
 • Kružnice
  olympic_circles Pro kružnice k1(S1; r1=146 cm) a k2(S2; r2 = 144 cm) platí že vzdálenost středů je |S1S2| = 295 cm. Určitě vzdálenost mezi kružnicemi.
 • 22/7 kruh
  red_circle Vypočítejte přibližně obsah kruhu o poloměru 11 cm. Při výpočtu namísto π použijte 22/7.
 • Polokružnica
  semicircles_rect Vypočítejte délku polokružnice s poloměrem 6cm.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.
Příklady na kruh, kružnice. Příklady pro 6. ročník (šestého ročníku).