Příklady na obvod kruhovej výseče

Počet nalezených příkladů: 16

 • Vypočítej 107
  Vypočítej středový úhel a délku kruhové oblouku, je-li poloměr r = 21 cm a obsah výseče 328,5 cm2
 • Délka oblouku
  Jaká je délka oblouku kružnice k (S, r=68mm), který přísluší středovému úhlu 78°?
 • Čtvrtkruh
  Vypočítej obvod čtvrtkruhu, pokud jeho obsah je S = 314 cm2.
 • Kruhový disk
  Obvod disku je 78,5 cm. Jaký je obvod kruhového výseku 32° na tomto disku?
 • Úseč
  Vypočítejte plochu S úseče a délku kruhového oblouku l. Výška úseče je 2 cm a úhel α = 60°. Pomůcka: S = 1/2 r2. (Β-sinβ)
 • Srdce
  Stylizovaný tvar srdce vznikl ze čtverce o straně 5 cm a dvou půlkruhů nad jeho stranami. Vypočítej obsah a obvod.
 • Kruh-výseč
  Rovnostrannému trojúhelníku o straně 17 je vepsána kruhová výseč, jejíž střed je v jednom z vrcholů trojúhelníku a oblouk se dotýká protější strany. Vypočtěte: a) délku oblouku výseče b) poměr obvodu výseče v ku obvodu trojúhelníka
 • Výseč
  Obvod kruhové výseče s úhlem 1,8 rad je 64 cm. Určete poloměr kruhu, ze kterého výseč pochází.
 • Radiány
  Převeď 270° na radiány. Výsledek uveď ako násobok čísla π.
 • Oblouk
  Kružnicových oblouk příslušející úhlu 32° je dlouhý 28 dm. Jaká je délka celé kružnice?
 • Pozemek
  Pozemek tvaru půlkruhu třeba oplotit. Na rovnou část plotu se použilo 28 metrů pletiva. Kolik běžných metrů pletiva třeba dokoupit?
 • Oblouk
  Vypočítejte délku kruhového oblouku l a obsah kruhové výseče S1 a odseku S2, pokud poloměr kruhu je 61 a příslušející úhel je (4)/(12) π.
 • Kruhový výsek a úhel
  Jaká je délka oblouku kružnice o poloměru r = 207 mm, který přísluší středovému úhlu 5,33 rad? Jaký je obsah daného kruhového výseku?
 • Kruhový výsek
  Kruhový výsek má obvod 116,24 km a obsah 2150,42 km2. Vypočítej poloměr příslušné kružnice a velikost středového úhlu výseku.
 • Plášť 8
  Plášť kužele je vytvořen svinutím kruhové úseče o poloměru 1. Pro jaký středový úhel dané kruhové výseče bude objem vzniklého kužele maximální?
 • Urči poloměr
  Urči poloměr podstavy kužele, jestliže jeho plášť se rozvine v kruhovou výseč s poloměrem „s"=10 a středovým úhlem x=60°. r=?, o=?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Příklady na kruhová výseč. Obvod - příklady.