Kvadratická rovnice - střední škola - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 281

 • Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice ? má kořeny x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítejte koeficienty b a c.
 • Kvadratická rovnice
  parabola_1 Řešte kvadratickou rovnici: -3x2-69x-360=0
 • Kvadratická rovnice
  parabola Určitě čísla b, c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 byly kořeny kvadratické rovnice: ?
 • Rýze kvadratická rovnice
  kvadrat Řešte ryze kvadratickou rovnici ?.
 • Kvadratická 6
  parabol33 Kvadratická funkce má předpis y=x²-2x-3. Načrtněte graf této funkce. Určete průsečíky s osami. Určete souřednice vrcholu.
 • Kvadratická funkce
  eq2_graph Daná je kvadratická funkce f: y = -4x2+5x+c s neznámým koeficientem c. Určete nejmenší celé číslo c, pro které graf funkce f protíná x-ovou osu ve dvou různých bodech.
 • Rovnice s absolutní hodnotou
  abs_graph Kolik řešení má rovnice ? v oboru reálných čísel?
 • Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 9. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 • Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 • Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 • Zlomek
  polynomial Pro jaké x se výraz ? rovna nule?
 • Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 • Kvadr. rovnica
  eq2_4 Rešte kvadratickou rovnici: ?
 • Variace - druhé třídy - II
  fun2_4 řešte rovnici: V(2, x+8)=72
 • Rovnice
  function Rovnice f(x) = 0 má kořeny x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Kolik je všech kořenů rovnice f(x2) = 0?
 • Z kolika
  eq2 Z kolika prvků je možné utvořit 120 kombinací druhé třídy?
 • Kolikaúhelník
  ngon Kolikaúhelník má 275 úhlopříček?
 • Kvadratické funkce
  eq2_fx Y=x²+4x-2 Kvadratické funkce Vypočítat a graf.
 • Variace - druhé třídy
  fun_3 řešte rovnici: V(2, x+2)=90

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? příklady na kvadratické rovnice. Příklady pro středoškoláky.