Kvadratická rovnice + bikvadratická rovnice - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 17

 • Komolý
  Komolý pravidelný čtyřboký jehlan má objem 74 cm3, výšku v = 6 cm a obsah dolní podstavy o 15 cm2 větší než obsah horní podstavy. Vypočítejte obsah horní podstavy.
 • Aritmeticka i geometrická
  Tři čísla, které tvoří aritmetickou posloupnost, mají součet 30. Pokud odečteme od prvního 5, od druhého 4 a třetí ponecháme, dostaneme geometrickou posloupnost. Urči členy AP i GP.
 • Povrch pláště , objem
  V rotačním válci je dáno: povrch pláště (bez podstav) S = 96 cm2 a objem V = 192 cm krychlových. Vypočítejte poloměr a výšku tohoto válce.
 • V rotačním válci
  V rotačním válci je dáno: povrch S = 96 cm2 a objem V = 192 cm krychlových. Vypočtěte jeho poloměr a výšku.
 • Stěnové úhlopříčky
  Pokud jsou stěnové úhlopříčky kvádru x, y a z (diagonály), pak najděte objem kvádru. Vyřešte pro x = 1,5, y = 2, z = 1,8
 • Dve tětivy
  Vypočítejte délku tětivy AB a k ní kolmé tětivy BC, pokud tětiva AB je od středu kružnice k vzdálená 4 cm a tětiva BC má vzdálenost 8 cm.
 • Tři členy GP
  Součet tří čísel v GP (geometrické posloupnosti) je 21 a součet jejich čtverců je 189. Najděte tato čísla.
 • Rovnice hyperboly
  Napište rovnici hyperboly se středem S [0; 0], která prochází body: A [5; 3] B [8; -10]
 • Rotační kužel 6
  V rotačního kuželu = 100π S rotačního kuželu = 90π v=? r=?
 • Uhlopříčky 19
  Určete délky uhlopříček kosočtverce, je-li obsah 156 cm2 a strana 13 cm.
 • MO Z8-I-1 2018
  Ferda a David se denně potkávají ve výtahu. Jednou ráno zjistili, že když vynásobí své současné věky, dostanou 238. Kdyby totéž provedli za čtyři roky, byl by tento součin 378. Určete součet současných věků Ferdy a Davida.
 • Délky stran a úhly
  Vypočtěte délky stran a úhly v pravoúhlém trojúhelníku. S = 210, o = 70.
 • Uhlopříčky kosočtverce
  Vypočítej délky uhlopříček kosočtverce, je-li obsah kosočtverce 156cm čtverečních a délka strany 13cm.
 • Bikvadratická
  Najděte největší přirozené číslo d, které má tu vlastnost, že pro libovolné přirozené číslo n je hodnota výrazu V(n)=n4+11n2−12 dělitelná číslem d.
 • Kvádr
  Kvádr s hranou a=7 cm a tělesových úhlopříčkou u=33 cm má objem V=3136 cm3. Vypočítejte velikosti ostatních hran.
 • Bikvadratická
  Zavedením nové proměnné řešte bikvadratickú rovnici: -2 x 4 +400 x2 -1568=0
 • Heronov dopočet
  Dopočítejte chybějící stranu v trojúhelníku se stranami 16 a 38 a obsahem 199,9.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? příklady na kvadratické rovnice. Bikvadratická rovnice - příklady.