Kvadratická rovnice + trojúhelník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 90

 • Přepona PT 2
  Přepona pravoúhlého trojúhelníku je o 9 cm delší než jedna odvěsna a o 8 cm delší než druhá odvěsna. Určete obvod a obsah trojúhelníku.
 • Z9–I–3
  Julince se zakutálel míček do bazénu a plaval ve vodě. Jeho nejvyšší bod byl 2 cm nad hladinou. Průměr kružnice, kterou vyznačila hladina vody na povrchu míčku, byl 8 cm. Určete průměr Julinčina míčku.
 • Lichobežník
  Lichoběžník ABCD a = 35m b = 28m c = 11m a d = 14m. Jak vypočítat jeho obsah?
 • PT- euklid. věty
  Vypočítejte strany pravoúhlého trojúhelníku pokud odvěsna a = 6cm a úsek na přepony, který je přilehlý k druhé odvěsně Cb je 5cm.
 • Stožár
  Stožár vysoký 32 metrů byl větrem zlomen tak, že se jeho vrchol dotýká země 16 metrů od paty stožáru. Ještě stojící část stožáru, ulomená část a země vytvářejí pravoúhlý trojúhelník. V jaké výšce byl stožár zlomen?
 • Hranol 6b
  Pravidelný šestiboký hranol má povrch 140 cm2, výšku 5 cm. Vypočítejte jeho objem.
 • Odvěsny
  Odvěsna pravoúhlého trojúhelníku je o 7 cm kratší než druhá odvěsna a o 8 cm kratší než přepona. Vypočtěte obvod trojúhelníku.
 • Trojúhelník
  Trojúhelník ABC má délky stran m-1; m-2; m-3. Jaký musí být m, aby byl a) pravoúhlý b) ostroúhlý?
 • Dva trojúhelníky SSU
  Dva trojúhelníky mohou být vytvořeny z uvedených informací. Použijte sinusovou větu na řešení trojúhelníků. A = 59°, a = 13, b = 14
 • PT 17
  Pravoúhlý trojúhelník má přeponu 17 cm. Pokud zmenšíme obě odvěsny o 3 cm, zmenší se přepona o 4 cm. Urči délky odvěsen.
 • Obvod a odvěsny
  Určete obvod pravoúhlého trojúhelníku, jestliže délka jedné odvěsny je 75% délky druhé odvěsny a jeho obsah je 24 cm2.
 • Vektor
  Vektor u=(3,9,u3) a velikost vektoru u=12. Kolik je u3?
 • Pravoúhlý trojúhelník
  Pravoúhlý trojúhelník má přeponu dlouhou 17 cm. Odvěsny zmenšíme-li o 3 cm zmenší se jeho přepona o 4 cm. Určete velikost odvěsen.
 • Trojúhelník
  Vypočítejte strany trojúhelníku, pokud jeho obsah S = 630 a druhá odvěsna je kratší o 17.
 • Koule a kužel
  Do koule o poloměru G = 36 cm vepište kužel s největším objemem. Jaký je tento objem a jaké jsou rozměry kužele?
 • Odvěsny
  Přepona pravoúhlého trojúhelníka je 41 a součet odvěsen je 49. Určete velikost odvěsen.
 • Sloup
  Kolmý sloup vysoký 7 m se zlomil a jeho špička dopadla 2,8 m od paty sloupu. V jaké výšce nad zemí se sloup zlomil?
 • PT a kružnice
  Řešte pravoúhlý trojúhelník, jsou-li dány poloměry vepsané r=6 a opsané kružnice R=21.
 • Lichoběžník MO
  Je dán pravouhlý lichoběžník ABCD s pravým uhlem u bodu B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopříčky jsou na sebe kolmé. Vypočítejte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 • Přepona a výška
  V pravoúhlém trojúhelníku je dána délka přepony c=56 cm a výška vc = 4 cm. Určitě délky obou odvěsen.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku. příklady na kvadratické rovnice. Příklady na trojúhelník.