Násobení - 7. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 180

  • Rozdíl a podíl
    fractal_5 Pokud se podíl 8/13 a 2 odečte od výsledku násobení 1 3/4 a 8/21, jaký je rozdíl?
  • Výsledek 2
    mixed_fractions Výsledek násobení dvou zlomků je 9 3/5. Pokud je jeden ze zlomků 9 3/7, najděte druhý zlomek.
  • Celok
    zlomky Určite hodnotu zlomku 7/4 z celku 8000.
  • Dvojnásobné procenta
    percents Kolik je 30% z 80% z 3200?
  • V strede
    number_line Které číslo je na číselné ose uprostřed mezi čtvrtinou pětiny a polovinou třetiny?
  • Ženy
    workers_45 Ze všech 360 zaměstnanců je 11/12 žen. Kolik mužů pracuje v podniku?
  • Jak vypočítám
    fractal_13 Jak vypočítám 1/12 z 28 tisíc
  • Číslo 6600
    prime Číslo 6600 rozložte na součin prvočísel.
  • Součin
    multiplicationchart Součet i součin tří přirozených čísel je 6. Napište největší z nich.
  • Krychle 2
    krychle_1 Kolikrát se zvětší povrch krychle jestliže ztrojnásobíme délku její hrany ?
  • Druhá odmocnina
    numbers_49 Druhá odmocnina z 25 krát druhá odmocnina z 81 je jaké číslo?
  • Třetiny
    fractions_10 Určete dvě třetiny čísla, která se rovná dvěma třetinám z 99
  • Procenta jinak
    percent_sign Vypočítejte 60% pokud 81% je 54.
  • Poměr
    ratio_2 Rozlož číslo 1963 v poměru 9:2:2.
  • Řetězení procent
    meter_1 Vypočítejte 20% ze 70% z 80km.
  • Mince a kostka
    die Hoď si mincí a pak se hoď šestistrannou kostkou. Kolik možných kombinací existuje?
  • Dělitele
    triangle_div Kolik různých dělitelů má číslo ??
  • Šestnáctková soustava
    digitrons Číslo 303 v šestnáctkové soustavě bude jaké číslo v desítkové soustavě?
  • Krychle 3
    krychle_2 Kolikrát se zvětší objem krychle jestliže zdvojnásobíme délku její hrany ?
  • Smena
    clocks2_2 Stroj byl v chodu po dobu 9 desetin (ve zlomku) osmihodinové pracovní doby. Jak dlouho byl v chodu?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.