Obsah + vyjádření neznámé ze vzorce - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 342

 • Obsah na obvod
  circle11_3 Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 254,34 cm2
 • Kruh
  circles_1 Vypočítejte obsah kruhu s obvodem 15m.
 • Ze vzorce
  cuboid Ze vzorce povrchu kvádru S=2. (ab+ac+bc) vyjádři neznámou c. C =?
 • Kostka
  cubes_10 Obsah jedné stěny kostky je 32 centimetrů čtverečních. Určete délku její hrany, její obsah a její objem.
 • Poloměr
  green_circle Určete poloměr kruhu, jehož obvod i obsah je totéž číslo.
 • Obsah 20
  circles Obsah 2 kruhů jsou v poměru 4:9. Větší kruh má průměr 18 cm. Vypočítej poloměr měnšího kruhu.
 • Poloměr
  circle_axes Určetě poloměr kruhu, jehož obsah je S = 200 cm².
 • Zjisti
  kosostvorec Zjisti výšku kosočtverce, jehož obvod je 34m a obsah 51m²
 • Obsah 24
  triangle_rt1 Obsah trojúhelníka je 35 cm2. Velikost základny je 10 cm. Určete velikost výšky na základnu.
 • Kosočtverec
  kosostvorec_4 Vypočítejte obsah a obvod kosočtverce ABCD s úhlopříčkami 15m a 11m.
 • RRP trojúhelník
  IsoscelesRightTriangle Obsah rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníku je 18 dm2. Vypočítej délku jeho základny.
 • Obvod kruhu
  circle_axes Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 706,5 cm2
 • Obsah 23
  triangle Obsah trojúhelníka je 35 cm2. Velikost základny je 10 cm. Určete velikost výšky na základnu.
 • Obvod z obsahu
  stvorec_6 Jaký je obvod čtverce pokud jeho obsah je 64 cm2?
 • Čtverec
  squares_cut_circles Čtverec na obrázku má délku strany a = 20 cm. Obvodové oblouky mají středy ve vrcholech čtverce. Vypočítejte obsah vybarveného útvaru. Vyjádři obsah pomocí strany a.
 • Obsah 21
  squares2 Obsah jednoho čtverce je 81 cm2, obsah druhého je 225 cm2. V jakém poměru jsou jejich obvody?
 • Vypočítejte 2
  equilateral_triangle2_1 Vypočítejte obsah rovnostranného trojúhelníku, jehož obvod je 72cm
 • Kruh 3
  ctverec4 Určete obsah kruhu, který je a) vepsán, b) opsán čtverci o straně 6,32 cm.
 • Obsah a obvod obdělníka
  rectnagles Obsah obdělníka je 3000 cm2, jeden rozměr je o 10 cm větší než druhý. Určete obvod obdělníka.
 • Pravoúhlý rovnoramenný
  rr_triangle3 Jaký může být obsah pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku s délkou strany 8 cm?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.
Příklady na obsah rovinných útvarů. Vyjádření neznámé ze vzorce - příklady.