Odčítání - 5. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 108

 • Operace
  mechanical_calculator Součet čísel 1,01 a 3,35 násobte rozdílem čísel 6,69 a 1,39.
 • Čísla
  number_line Najděte na číselné ose číslo, které má stejnou vzdálenost od čísel:
 • O kolik
  children O kolik je součin čísel 328 a 7 větší než jejich součet?
 • O kolik
  flower_function O kolik a kolikrát je větší 72,1 jako 0,00721?
 • Jednoduchá rovnice 3
  eq222_33 Rěšte rovnici: 3968-x=3179
 • Sousední
  graph K úhlu 136° určete velikost sousedního úhlu.
 • Celé čísla
  calculator_mechanical Může být součet dvou celých čísel menší než jejich rozdíl?
 • Minuty
  clocks_2 Urči rozdíl v minutách: T1 = 2 3/20 h T2 = 2,3 h
 • Výraz
  multiplicationchart_1 Zapiš libovolný číselný výraz, jehož hodnota je 100 a bude obsahovat alespoň čtyři různé matematické operace.
 • Odečtěte rozdíl
  plusminus_7 Od součtu neznámého čísla a čísla 17, odečtěte rozdíl těchto čísel v daném pořadí.
 • Výraz
  numbers2_48 Vyhodnoťte výraz: -6-2 (4-8) -9
 • Vyhodnotit výraz
  expr Vypočítejte jednoduchý matematický výraz se zápornými čísly a závorkou: 13+15*5-2*(-6)
 • Moja sestra
  time Když mi bylo 8, mojej sestre bylo 4, nyní mi je 18, kolik let má moje sestra?
 • Kapesné
  eura_8 Peter minul čtvrtinu svého kapesního. Zůstalo mu v peněžence 9 eur. Kolik eur minul?
 • Máma
  mother_and_daughter Máma je o 30 let starší než dcera. Jaký bude mezi nimi věkový rozdíl o 35 let?
 • Je pravoúhlý?
  nice_3d Velikosti dvou vnitřních úhlů v trojúhelníku jsou: α=40°, β=10°. Je trojúhelník pravoúhlý?
 • O kolik
  ceruza O kolik je rozdíl čísel 34 a 8 menší než jejich součin?
 • Sčítaní času
  clocks2_9 Sečtěte a výsledek opět zapište jako hodiny, minuty, sekundy: 2hodiny45min15s + 1h20m50s =
 • Ráno
  clocks2_21 Jana vstala ráno o třičtvrtě na sedm. Spala devět a půl hodiny. V kolik hodin šla spát?
 • Spoření
  angles Máma řekla, že Zuzka si nasporila přibližně 120 EUR (zaokrouhleno na desítky). Nejméně kolik EUR si mohla naspořit?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Příklady na odčítání. Příklady pro 5. ročník (páťaky).