Odmocnina - střední škola - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 159

 • Odmocnina
  sq_root Použite větu o odmocňování odmocniny: ?
 • Druhá odmocnina
  parabola_2 Pokud je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, což je m?
 • Cifry A,B,C
  numbers_8 Pro různé cifry A,B,C platí: druhá odmocnina ze BC se rovná A a součet B+C se rovná A. Urči A+2B+3C. BC uvažujte ako dvojciferné číslo, nie jako súčin.
 • Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 • Odmocniny
  roots Čemu se rovná součin druhých odmocnin z 295936?
 • Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.
 • Součin
  floring Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 8463. Které jsou to čísla?
 • Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 324?
 • Činitele
  factors Může výraz ? být rozložený do součinu racionálních kořenových činitelů?
 • Směrodatna odchýlka
  standard-dev Vypočtěte směrodatnou odchylku pro statistický soubor dat: 63,65,68,69,69,72,75,76,77,79,79,80,82,83,84,88,90
 • Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením nové proměnné řešte bikvadratickú rovnici: ?
 • Kvadratická rovnice
  parabola_1 Řešte kvadratickou rovnici: -3x2-69x-360=0
 • Trojúhelník SSS
  triangle_ABC Vypočítejte obvod a obsah trojúhelníku ABC, pokud a=59, b=61 a c=47.
 • Výška lichoběžníku
  trapezium3 Vypočítejte výšku lichoběžníku ABCD, kde jsou souřadnice vrcholů: A [2, 1], B [8, 5], C [5, 5] a D [2, 3]
 • Strana
  square_analytic_geometry Vypočítejte velikost strany čtverce ABCD s vrcholem A [0, 0], pokud úhlopříčka BD leží na přímce p: -4x -5 =0.
 • Rýze kvadratická rovnice
  kvadrat Řešte ryze kvadratickou rovnici ?.
 • Nelineární rovnice
  q2_non_linear Vyřešte soustavu - systém nelineárních rovnic: 3x2-3x-y=-2 -6x2-x-y=-7
 • Nálevka
  nalevka Nálevka má tvar rovnostranného kužele. Vypočítejte obsah plochy smáčené vodou v případě, že do nálevky nalijeme 4,7 litry vody.
 • Čtverec a kružnice
  kruznica_stvorec_1 Čtverci o straně 61 mm je opsána a vepsána kružnice. Určitě poloměry obou kružnic.
 • Krychle - stěna
  cubes_2 V krychle ABCDEFGH je ?. Jaký je povrch krychle?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.



Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.



Odmocnina - slovní úlohy a příklady. Příklady pro středoškoláky.