Příklady na povrch krychle

Počet nalezených příkladů: 112

 • Kolik 79
  Kolik balicího papíru je třeba na zabalení dárku ve tvaru krychle, jehož jedna hrana měří 15 cm?
 • Mléko tetrapack
  Krabice tvaru krychle je po okraj naplněna mlékem o objemu 2 litry. Vypočítej hranu a povrch krabice.
 • Kostka
  Kostka má povrch 600 cm2, jaký je její objem?
 • Krychle
  Objem krychle je 27 dm kubických. Vypočítejte povrch krychle.
 • Povrch a objem
  Vypočítejte povrch a objem válce jehož výška je 8 dm a poloměr kružnice podstavy je 2 dm  
 • Povrch krychle
  Vypočítejte povrch krychle v m2 když víte, že obsah jejích dvou stěn je 72 dm2.
 • Kostka
  Vypočítejte objem kostky, pokud její povrch je 150 cm2.
 • Kvádr na krychlu
  Kvádr s rozměry 9 cm, 6 cm a 4 cm má shodný objem jako krychle. Vypočtěte povrch této krychle.
 • Krychle 46
  Krychle má povrch 216 dm2. Vypočítejte: a) obsah jedné stěny, b) délku hrany, c) objem krychle.
 • Prodlouží-li
  Prodlouží-li se délky hran krychle o 5 cm, zvětší se její objem o 485 cm3. Určete povrch původní i zvětšené krychle.
 • Povrch
  Povrch krychle o hraně 7,2cm.
 • Stejný objem
  Dvě krabičky tvaru kvádru s rozměry 5 cm, 8 cm, 10 cm a 5 cm, 12 cm, 1 dm máme nahradit jedinou krabičkou tvaru krychle se stejným objemem. Vypočítejte její povrch.
 • Velikost krychle
  Jaká je velikost hrany krychle s povrchem 37,5 m2?
 • Povrch krychle
  Určete povrch krychle, která má objem 1/1m3 2/0,001 m3 3/8000 mm3
 • Hrana krychle 4
  Urči délku hrany krychle, která má povrch cm2 a objem v cm3 vyjádřený stejným číslem.
 • O kolik 6
  O kolik procent se zvětší a) povrch b) objem krychle jestliže se hrana krychle zvětší o 25%?
 • Dřevěná
  Dřevěná nádoba tvaru krychle má uvnitř pokrýt plechem. Venkovni hrana nádoby je 54cm. Hrubky stěny je 25 mm. Nádoba nemá víko. Vypočtěte. Kolik plechu bude nutné na její pokryti?
 • Povrchy
  Povrchy dvou krychlí, z nichž jedna má hranu o 22 cm delší než druhá, se od sebe liší o 19272 cm2. Vypočítej délku hran obou krychlí.
 • Vypočítejte 18
  Vypočítejte povrch krychle o objemu 262,144 cm3.
 • Objem 9
  Povrch kryhle je 61,44 cm2. Vypočítej její objem.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Příklady pro výpočet plošného obsahu tělesa (povrchu tělesa). Příklady na krychle.