Příklady na pravoúhlý trojúhelník

Počet nalezených příkladů: 1107

 • Pyramida
  Pyramida se čtvercovou podstavou je vysoká 50 m a výška boční stěny je 80 m. Určete šířku podstavy pyramidy.
 • Vypočítejte 13
  Vypočítejte objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož stěnová výška má velikost w = 12 cm a hrana podstavy má délku a= 5cm
 • Vrchlík
  Jaký je povrch kulového vrchlíku pokud průměr základny je 20 m a výška 2,5 m?
 • Uhlopríčky kostky
  Kostka má obsah stěny 81 cm čtverečních. Vypočítejte délku její hrany, stěnové a tělesových úhlopříčky.
 • Hexa pyramida
  Vypočítejte výšku pravidelného šestibokého jehlanu s hranou podstavy 5 cm a stěnovou výškou w = 20 cm.
 • Rot kužel
  Vypočítejte objem a povrch rotačního kužele o poloměru podstavy r=2,3 dm a výškou v=46 mm.
 • Jaký nejmenší
  Jaký nejmenší průměr má válec, aby se dal z něho vysoustružit hranol čtvercového průřezu se stranou 40cm?
 • Kostka - krychle
  Vypočítejte délku strany a úhlopříčky kostky o objemu 27 cm3.
 • Kvádr
  Kvádr má rozměry 5 cm, 10 cm a 15 cm. Vypočítej velikost stěnových úhlopříček tohoto kvádru.
 • Felix
  Vypočítejte jakou část Země Felix Baumgartner viděl při seskoku z výšky 32 km. Poloměr Země je R = 6378 km.
 • Vzdálenost přímek
  Určite vzdálenost přímek AE, CG v kvádru ABCDEFGH, je-li dáno |AB| = 3cm, |AD| = 2 cm, |AE| = 4cm
 • Kvádr
  Vypočítejte úhel který svírá podstava kvádru 10 × 10 s tělesových úhlopříčkou dlouhou 19.
 • Horizont
  Horní část majáku je 17 m nad mořem. Jak daleko je objekt, který je právě "na horizontu"? [Předpokládejme, že Země je koule o poloměru 6378,1 kilometrů.]
 • Vypočítejte
  Vypočítejte délku stěnové úhlopříčky krychle s hranou dlouhou 5 cm.
 • Úhlopříčky kvádru
  Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky kvádru o rozměrech: a = 20 cm, b = 30 cm, c = 15 cm.
 • Pyramida
  Najděte celkový povrch obdélníkové pyramidy, má-li je vysoká 8 dm a základna je 10 dm x 6 dm.
 • Vypočítej 36
  Vypočítej objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož stěnová výška má velikost w=12cm.
 • Vypočítejte 11
  Vypočítejte povrch S a objem V pravidelného čtyřbokého jehlanu se stranou podstavy a=5 m a tělesovou výškou 14 m.
 • Vypočítej 37
  Vypočítej výšku pravidelného šestibokého jehlanu s hranou podstavy 5cm a stěnovou výškou w=20cm. Načrtněte si obrázek.
 • V pravidelném
  V pravidelném čtyřbokém jehlanu je podstavná hrana a=6cm, boční hrana b=10cm. Vypočtěte výšku jehlanu.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.