Pravoúhlý trojúhelník + krychle - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 37

 • Čokoláda
  Krychle čokoládové rolády s hranou 5 cm váží 30g. Kolik kalorií v sobě bude obsahovat ta samá čokoládová roláda tvaru hranolu s délkou 0,5 m, jejíž průřez je rovnoramenný lichoběžník se základnami 25 a 13 cm a rameny 10 cm. Víte, že ve 100 g této rolády j
 • Žebřík
  4m žebřík se dotýká krychle 1mx1m postavené u zdi. Jak vysoko na zdi dosáhne?
 • Hranol
  Kolmý hranol, jehož podstavou je pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou délky a = 7 cm a přeponou c = 15 cm, má stejný objem jako krychle o hraně délky 3 dm. a) Určete výšku hranolu b) Vypočtěte povrch hranolu c) Kolik procent povrchu krychle je povrch hranolu
 • Úhlopříčka 15
  Vypočítejte objem krychle, jejíž tělesová úhlopříčka má velikost 75 dm. Načrtněte si obrázek a tělesovou úhlopříčku barevně zvýrazněte.
 • Krychle v kouli
  Kouli je vepsaná krychle o hraně 8cm. Určete poloměr koule.
 • V krychli
  V krychli ABCDA´B´C´D´ je vedena hranou CC´ rovina tak, že rozdělí krychli na dva kolmé hranoly, čtyřboký a trojboký, jejichž objemy jsou v poměru 3 : 2. Určete v jakém poměru je touto rovinou rozdělena hrana AB.
 • Řez krychle
  Krychle A B C D A'B'C'D' má obsah řezu ACC'A' roven 64 odmocnina ze 2 cm2(čtverečných). Vypočítejte povrch krychle.
 • Vypočítejte 49
  Vypočítejte objem V a povrch S pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož hrana podstavy i výška mají stejnou velikost jako hrana krychle o objemu V1=27m3
 • Krychle
  Jedna krychle je kouli vepsána a druhá opsána. Vypočítejte rozdíl objemů v obou krychlích, pokud rozdíl jejich povrchů je 231 cm2.
 • Krychle 47
  Krychle má povrch 486 dm2. Vypočtěte délku její strany, její objem, délku tělesové a stěnové úhlopříčky.
 • Krychle - stěna
  Vypočtěte tělesových úhlopříčku kostky, pokud víte, že povrch jedné její stěny se rovná 36 centimetrů čtverečních. Prosím, vypočítejte její objem.
 • Koule 24
  V krychli je naskládáno 9 shodných koulí a to tak, aby co nejvíce vyplnily objem krychle. Jakou část objemu krychle vyplní?
 • Urči objem 2
  Urči objem a povrch krychle, jestliže znáš délku její tělesové úhlopříčky u = 216 cm
 • Krychle a jehlan
  V krychli s délkou hrany 12dm máme vepsaný jehlan s vrcholem ve středu horní stěny kostky. Vypočítejte objem a povrch tohoto jehlanu.
 • Vypočítejte 3
  Vypočítejte povrch a objem krychle, jejíž tělesová úhlopříčka má délku 15 cm .
 • Vypočítejte 32
  Vypočítejte délku stěnové úhlopříčky krychle o objemu 7, 40 dm čtverečních. Výsledek uveďte s přesností na milimetry.
 • Střed krychle
  Střed krychle má od každého vrcholu vzdálenost 22 cm. Určitě objem a povrch krychle.
 • Krychle 7
  Určete objem a povrch krychle, jestliže znáš délku její tělesové úhlopříčky u=216cm.
 • Kostka - úhly
  Vypočítejte úhel mezi stěnovou úhlopříčkou a podstavou krychle. Vypočítejte úhel mezi tělesových úhlopříčkou a podstavou krychle.
 • S, V krychle
  Vypočítejte povrch a objem kostky, jejíž stěnová úhlopříčka má délku 5 cm.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.



Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.



Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Příklady na pravoúhlý trojúhelník. Příklady na krychle.