Převody jednotek + kruh, kružnice - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 101

 • Tráva
  Kolik kg travního semínka třeba na vysetí kruhového hřiště s průměrem 120m, když na 1m2 třeba 0,8 gramů?
 • Kladka
  Na kole s průměrem 40cm je upevněno lano s břemenem. O kolik se zvedne břemeno, když se kolo otočí 7-krát?
 • Kruhový stol
  Deska kruhového stolu má obsah 50,24 dm2. Vypočítej průměr kruhového ubrusu, má-li přesahovat okraj stolu o 30 cm.
 • Ručičky
  Jaký úhel svírají ručičky na věžních hodinách, pokud ukazují 17 hodin a 35 minut?
 • Valcová nádoba
  Do válcové nádoby vlily 3,5 litru vody. Pokud měla nádoba průměr podstavy 3 dm, voda sahala přibližně do jaké výšky?
 • Kolo motocyklu
  Průměr kola motocyklu je 52 cm. Kolikrát se otočí kolo motocyklu na cestě dlouhé 2 km?
 • Kolo
  Jaký průměr má kruh, jestliže se na dráze 0,56 km otočí 134 krát?
 • Pila
  Kotouč okružní pily s průměrem 42 cm se otočí za minutu 825-krat. Vyjadřete jeho řeznou rychlost v metrech za minutu.
 • Výseč
  Vypočítej obsah kruhové výseče v m2, pokud průměr je 90 dm a středový úhel je 55°. Výsledek zaokrouhlí na 3 desetinná místa.
 • Trubka
  Vypočítejte hmotnost plastové trubky s průměrem d = 140 mm a délce 290 cm, pokud tloušťka stěny je 5 mm a hustota plastu je 1303 kg/m3.
 • Koryto
  Kolik litrů vody za sekundu může maximálně odvádět koryto, které má průřez půlkruh o poloměru 2,5 m, je-li rychlost proudu 147 cm za sekundu?
 • Základy
  Základy stavby mají kruhový půdorys s průměrem 25 m. Vypočítejte obvod kruhového výkopu, pokud jeho průměr je o 41 cm větší než průměr základu.
 • Cu drát
  Měděný drát má délku l = 950 m a průměr d = 3 mm. Vypočítejte jeho hmotnost, jestliže hustota mědi je ρ = 8500 kg/m3. Výsledek zaokrouhlete na jedno desetiné místo.
 • Hodiny
  Kolikrát za den se ručičky na hodinách překryjí?
 • Obdélník
  Obdélník je 16 cm dlouhý a 32 cm široký. Urči poloměr kružnice opsané obdélníku.
 • Kompas
  Jaký úhel svírají směry WSW (WestSouthWest) a SSE (SouthSouthEast) na kompasu?
 • Zlatá nit
  Z jednoho gramu zlata byl vytažen drátek dlouhý 2,1 km. Jaký je jeho průměr, pokud hustota Au je ρ=19,5 g/cm3?
 • Rovnoběžka
  Poloměr Země je 6374 km dlouhý. Vypočítejte délku rovnoběžky, která má zeměpisnou šířku 65°.
 • Sekundová
  Jakou dráhu vykoná za týden konec sekundové ručičky hodin, pokud je 16 mm dlouhá.
 • Oblouk
  Dvě přímé tratě svírají úhel 77 °. Mají se spojit kruhovým obloukem o poloměru r = 1068 m. Jak dlouhá bude oblouková spojka spojující tyto tratě (L)? Jak daleko bude střed oblouku od místa křížení tratí (x)?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Převody jednotek - příklady. Příklady na kruh, kružnice.