Převody jednotek + obvod - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 75

 • Kruhová železnice
  Železnice má propojit kruhovým obloukem místa A, B a C, jejichž vzdálenosti jsou |AB| = 30 km, |AC| = 95 km, |BC| = 70 km. Jakou délku bude mít trať z A do C?
 • Délka oblouku
  Oblouk má poloměr 3,3 m. Rozpon je 3,25 m a je 20 cm nad zemí. Jaká délka oblouku je potřeba, aby oblouk dosáhl až na zem?
 • Vypočítejte 19
  Vypočítejte obvod čtverce o obsahu 9 arů.
 • Trojboký hranol
  Vypočítejte trojboký hranol, pokud má podstavu tvaru pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou a = 4cm, a přeponou c = 50mm a s výškou hranolu 0,12dm
 • Vypočítejte 16
  Vypočítejte měřítko katastrální mapy, na které má čtvercový pozemek obvod 20 cm a ve skutečnosti 576m
 • Strany 9
  Strany čtverce a obdélníku budeme současně a opakovaně prodlužovat dle následujících pravidel: všechny strany čtverce prodloužíme vždy o 2 cm, kratší strany obdélníku prodloužíme vždy o 1 cm a delší strany vždy o 4 cm. Na začátku má čtverec délku strany 4
 • Urči poloměr
  Urči poloměr podstavy kužele, jestliže jeho plášť se rozvine v kruhovou výseč s poloměrem „s"=10 a středovým úhlem x=60°. r=?, o=?
 • 19. století
  V 19. Století kola neměli řetězový převod a pedály byly spojeny přímo s osou kola. To se postupně zvětšovalo, až vznikly tzv. Vysoké kola (velocipédy) s průměrem předního kola až 1,5 metru, zatímco zadní mělo pouze 45 cm. V roce 1891 dosáhl Frederick Osmo
 • Průměr válce
  Průměr válce je 42 cm. Kolikrát se válec otočí na dráze dlouhé 66m?
 • Obvod podstavy
  Obvod podstavy rotačního válce je tak velký jako jeho výška. Jaký je průměr a výška válce o objemu 1 litr?
 • Decagon
  Vypočtěte obsah a obvod pravidelného desetiúhelníku, je-li dán jeho poloměr kružnice opsané R=1m
 • Krabička
  Vypočítejte, kolik zaplatíme za papír na oblepení krabičky tvaru 3-bokého hranolu s podstavou pravoúhlého trojúhelníku, pokud odvěsny měří 12cm a 1,6dm, přepona měří 200mm. Krabička je vysoká 34cm. Za 1dm čtvereční papíru zaplatíme 0,13 €.
 • Malá ručička
  Malá ručička nástěnných hodin má délku 15 cm. Jak dlouhou cestu popíše konec hodinové ručičky za 15 min. , 2 hodiny?
 • Obdélníky
  Kolik různých obdélníků s celočíselnými stranami v mm má obvod přesně 1000 cm? (Obdélník se stranami 50cm a 450cm považujeme za stejný jako obdélník se stranami 450cm a 50cm)
 • Vánoční ubrousky
  Dívky vyšily vánoční ubrousky. Každý ubrousek měl tvar trojúhelníku se stranami 5 dm, 60 cm a 800 mm. Kolik cm obšily dívky, pokud udělaly 15 ubrousků?
 • Základy domu
  Vypočítejte objem základů čtvercového domu, pokud hloubka základů je 1,2 m, šířka 40 cm a jejich vnější obvod je 40,7 m.
 • Pozemek 10
  Pozemek pana Častky má rozměry 252 dm a 28 m. Jak nejdále od sebe musí rozmístit kůly na plot, aby byly po obou stranách stejně daleko? Kolik jich bude potřebovat na oplocení celého pozemku?
 • Rovnik.
  Rovnik. ..40075 km vlak . ..300m Kolik vlaku by se vešlo na rovnik?
 • Obvod stolu
  Určitě obvod stolu, kde dlouhá strana je 1,28 m a krátká strana je 86 cm.
 • Kolo kolo mlynské 2
  Průměr kola je 56cm. Kolikrát se otočí za 5minut, jestliže jede rychlostí 60km/h?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Převody jednotek - příklady. Obvod - příklady.