Přirozená čísla - 8. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 229

 • Rozděl
  oriesky Rozděl 120 ořechů v poměru 4: 6.
 • Čtyři čísla
  tiles2 Určete taková čtyři po sobě bezprostředně jdoucí celá čísla, aby součin prvních dvou byl o 70 menší než součin následujících dvou.
 • Součet
  numbers_5 Součet sedmi za sebou jdoucích lichých přirozených čísel je 119. Urči nejmenší z nich.
 • Mocninová rovnice
  exp_3 Pro n ϵ N řešte: 100=(0,01n)2
 • Kuličky
  gulky Z sáčku s očíslovanými kuličkami (čísla 1,2,3,. ..20) vybíráme jednu kuličku. Jaká je pravděpodobnost, že vybereme číslo obsahující číslici 1?
 • Dvojciferné 3
  number_line_3 Ciferný součet dvojciferného čísla je devět. Když čísla obrátíme a vynásobíme původním dvojciferným číslem, dostaneme číslo 2430. Jaké je původní dvojciferné číslo?
 • Trojmístne
  numbers2_49 Kolik existuje takových trojmístných přirozených čísel, které neobsahují nulu a jsou dělitelné pěti?
 • Trojmístné
  clocks_1 Určete počet všech kladných trojmístných čísel, které obsahují číslici 6.
 • Prosím,
  numbers2 Prosím, napiš číslo 140 jako součet dvou čísel, jejichž podíl jsou 3.
 • Tři čísla
  tri_cisla Najdi tři čísla tak, aby druhé číslo bylo 3krát větší než první a třetí bylo o 6 větší než druhé číslo. Jejich součet je 62
 • Trojmístná čísla
  numbers_49 Pomocí číslic 4,5,8,9 napište všechna trojmístná čísla bez opakování. Kolik je takových číslic?
 • Tři číslice
  dices2_9 Máme 3 různé nenulové čísla. Vytvoříme z nich všechny možné 3 ciferní čísla aby se v každém čísle použili všechny 3 číslice. Všechny vytvořené čísla sečteme, dostaneme součet 1554. Jaké byly číslice?
 • Algebrogram
  plus_2 Řeš algebrogram: mama + anna = vaří Kolik má úloha řešení?
 • Čtyřciferná čísla
  numberline Najděte čtyřciferná čísla, kde všechny číslice jsou různé. Pro čísla platí, že součet třetí a čtvrté číslice je dvakrát větší než součet prvních dvou čísel a součet první a čtvrté číslice je rovný součtu druhé a třetí číslice. Číslice 0 nesmí byt na první
 • Dělitele
  triangle_div Kolik různých dělitelů má číslo ??
 • NSD a NSN
  numbers_32 Určete: a = D(240,320) b = n(40,64)
 • Diofant 2
  1diofantos Je rovnice   ? řešitelná na množině celých čísel Z?
 • Sínus
  sine_cosine Určete nejmenší přirozené číslo p, pro které rovnice 4 sinx = p nemá řešení.
 • Číslice sedm
  seven Kolik existuje trojmístných přirozených čísel ve kterých se nevyskytuje číslice 7?
 • Trojmístne
  plot Kolik je trojmistnych přirozených čísel takových, ze se v nich žádná číslice neopakuje?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Přirozená čísla - slovní úlohy a příklady. Příklady pro 8. ročník (pro osmáky).