Přirozená čísla + dělitelnost - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 160

 • Dělitelnost 2
  divisors Kolik dělitelů má přirozené číslo 13?
 • Dělitelnost
  nice_circles Určitě všechny dělitele čísla 47.
 • Liché čísla
  friends4_2 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Rozklad čísla na součin
  prime Zapište číslo 98 jako součin prvočíselných činitelů (faktorů).
 • Čísla C+D
  prime_5 Jsou dána čísla C=281, D=201. Určete nejvyšší přirozené číslo S tak, aby podíly C:S, D:S byly se zbytkem 1,
 • Součet 21
  numbers_49 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Dělitele
  one Najděte všechna dělitele čísla 493. Kolik jich je?
 • Prvočísla 2
  prime_table Kterými prvočísly je dělitelné číslo 2026?
 • Delitelnost
  dots Určete nejmenší celé číslo, které při dělení 11 dává zbytek 4, při dělení 15 dává zbytek 10 a při dělení 19 dává zbytek 16.
 • Monitor 9
  plusminus_1 Urč 2/3 podílu součtu a součinu všech prvočíselných dělitelů čísla 120.
 • Dělitel
  gula_medzi_kuzelmi Urči, která dvou ciferná čísla mají největší dělitel 14, stejně jako číslo 56. Kolik jich je?
 • Rok 2018 jak číslo
  new_year Součin tří kladných čísel je 2018. Která jsou to čísla?
 • NSN čísel
  numbers2_19 Nejmenší násobek čísla 63 a 147
 • Z klobouku
  klobouk Při losování čísel z klobouku od 1 do 35 vybíráme náhodné dané čísla. Jaká je pravděpodobnost že vylosované čísla budou dělitelné 8 a 2?
 • Napiš 2
  cisla Napiš vzorec pro sudé číslo x, značí-li y kterékoliv liché číslo.
 • Součet
  eq1 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 75. Zjisti, součet druhého a čtvrtého z nich.
 • Trojmístne
  numbers2_49 Kolik existuje takových trojmístných přirozených čísel, které neobsahují nulu a jsou dělitelné pěti?
 • Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 • Dělitele
  triangle_div Kolik různých dělitelů má číslo ??
 • Diofant 2
  1diofantos Je rovnice   ? řešitelná na množině celých čísel Z?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Přirozená čísla - slovní úlohy a příklady. Dělitelnost - slovní úlohy a příklady.